Kundcase

Ekonomi inom retail

Ett företag inom retailbranchen hade genom flera sammanslagningar och uppköp hamnat i ett läge med ett alltför diversifierat IT-landskap, däribland flera egenutvecklade system där kärnkompetensen var på väg ut.Dessutom ville man införa mer avancerad funktionalitet inom logistikområdet med en högre grad av automatisering och bättre beslutstöd. För att åstadkomma detta valdes SAP ERP for Retail som övergripande affärssystem.

Första steget inför införandet blev att byta ekonomisystem. Detta för att möjliggöra en exakt uppföljning av lagersaldon i realtid och ett automatiserat orderflöde från butiker. Processerna designades för att passa flera olika företagstyper så att systemet skulle kunna hanteras centralt. Ekonomisystemet byttes samtidigt för samtliga företag inom koncernen. Det nya systemet sattes upp så att utrymme lämnades för kommande implementeringar av resterande processer utan att dra ner på kvalitet eller kravuppfyllnad.

Centrala frågor under ekonomisysteminförandet var:

  • Hur skapar vi ett centraliserat arbetssätt för de olika koncernbolagen?
  • Hur kan vi skapa en lösning som är transparent när resterande processer och moduler läggs till samtidigt som det uppfyller kravbilden på kort och lång sikt?
  • Hur får vi en bra prestanda vid bokslut?
  • Hur ska vi hantera olika typer av integrationer; temporära och långsiktiga?
  • Hur säkerställs datakvalitet vid konvertering från existerande system?

Konsulter från Avega Group arbetade med lösningsarkitektur, med utformningen av nya processer samt som övergripande rådgivare. Kunskaper i SAP ERP for Retail, SAP Financials samt SAP Solution Manager krävdes för uppdragets genomförande. Bland annat användes New GL och closing cockpit i lösningen. Avega Group bidrog även med kompetens inom logistik och lagerhantering för att säkerställa de kommande kopplingarna mot ekonomisystemet.

Resultatet

Det nya ekonomisystemet resulterade i en rad förbättringar för kunden. Man har fått verktyg för samtliga arbetsuppgifter samt goda möjligheter att monitorera och följa upp bokslutsprocessen. Samtidigt har den koncernövergripande kontrollen gentemot dotterbolagen förbättrats. Affärsnyttan för kunden har framför allt varit att genom hela organisationen centralisera och harmonisera kontroll- och rapportfunktionerna. Flexibiliteten i lösningen ger dessutom goda utvecklingsmöjligheter, där den plattform kunden nu investerat i kan byggas ut och anpassas för framtida behov.

Vill du veta mer kontakta

Dela