Kundcase

Automatiserad bonushantering med SAP S/4HANA bygger starka relationer

Automatiserad bonushantering med SAP S/4HANA bygger starka relationer - - Avega Group AB

Avega hjälpte ett företag inom retail att automatisera stöd för beräkningar och flöden för bonushantering med hjälp av SAP S/4HANA Condition Contracting. Med den nya lösningen kan kunden kombinera kontroll och effektivitet i en av sina viktigaste processer, vilket skapar förutsättningar för att bygga starka och långvariga relationer till sina kunder och leverantörer.

För att få ut full nytta av en ny teknisk lösning krävs ofta nya roller och arbetssätt. Med djup kompetens kring både tekniken och processerna inom retail ansvarade Avega för båda dimensionerna.

Expertis inom SAP S/4HANA samt verksamhetsregler och roller för optimerad process

Avega bidrog med expertis inom SAP S/4HANA Condition Contract, som även hade god kunskap kring angränsande processer och moduler inom IS Retail och S/4HANA. I ansvaret ingick att samordna behov, kravställa mot IT samt utbilda och testa lösningen hela vägen fram till driftsättning.

Utöver den tekniska lösningen utarbetades verksamhetsregler med ansvar, roller och aktiviteter för att säkerställa ett arbetssätt som tillsammans med den nya tekniska lösningen ger en så effektiv och optimerad process som möjligt över tid.

Förutsättningar för starka kundrelationer skapades

Den implementerade lösningen och arbetssätten ger företaget mer kontroll på en av de viktigaste byggstenarna i sin affärsmodell, affären med sina leverantörer, genom leverantörskontrakt och bonusar. Genom ny teknik kan kundaffären utvecklas snabbare och smidigare utifrån de behov och krav som marknaden ställer.

Med Avegas hjälp har kunden lyckats kombinera kontroll och effektivitet i sina processer. Genom att vara lyhörd och proaktivt bidra med idéer fokuserade Avega på att ta dem framåt mot målsättning och syfte.

Leverans: Implementation av SAP S/4HANA Condition Contracting samt nya arbetssätt

Avegas roll: Projektledare, SAP logistik-arkitekt, applikationsexperter, expertis inom SAP S/4HANA Condition Contract, IS Retail och S/4HANA, kravhantering, utbildning samt test och driftsättning

Teknik: SAP S/4HANA Condition Contract, IS Retail och S/4HANA

Läs mer om vårt erbjudande inom Affärslösningar & Processer

Behöver du också hjälp att optimera viktiga processer i din affärsmodell?

Dela

Avega hjälper en kund att minska koldioxid utsläpp med hjälp av data visualisering

Nästa kundcase

Kundcase

Avega hjälper kund att minska sina CO2-utsläpp med rätt datavisualiseringsverktyg 

Läs kundcase