Kundcase

Prediktiv dataanalys möjliggör minskade arbetsskador på Coor

Avega kundcase: Prediktiv dataanalys möjliggör minskade arbetsskador på Coor

Coor, ett ledande företag inom Facility Management, har en nollvision för skador på jobbet och för att nå dit behöver analyser genomföras datadrivet och faktabaserat. Tillsammans med Avega har ett pilotprojekt genomförts för att se hur man med hjälp av prediktiv analys kan minimera antalet arbetsskador.

Att jobba datadrivet blir väldigt konkret. Vi har mätt skador och risker under många år och kan idag visualisera måluppföljningen på ett bra sätt. Med hjälp av den prediktiva analysen kan vi också bli mer framåtblickande, vilket är ett jättespännande område att utveckla. Vi har en bit kvar till vårt långsiktiga mål vad gäller skador i arbetet men vi är på rätt väg och självklart är dataanalys en viktig del för att lyckas.

Maria Ekman – Hållbarhetsansvarig på Coor.

Coor förlänger konsultavtal med Avega

Samarbetet mellan Avega och Coor inleddes 2019 och Avega fungerar i dag som en integrerad del av Coors interna analytics-team för att snabbare och bättre kunna möta verksamhetens och kundernas behov. Coor valde nyligen att förlänga samarbetet med Avega.

Coor är en av våra mest strategiska kunder och det här är ett mycket spännande uppdrag. Det handlar om att leverera de bästa analystjänsterna för att utveckla Coors långsiktiga hållbarhetsarbete med hjälp av avancerad prediktiv analys. Vi får bidra med vår tekniska kompetens och också aktivt delta i helt nya hållbarhetsinitiativ som skapar samhällsnytta.

Mikael Bergentoft – Kundansvarig på Avega.

Bland de tekniska verktyg som Coor använder finns Microsoft Azure för datalagring och modellering och Qlik Sense för att visualisera informationen i olika vyer som anpassas efter den roll man har i företaget. Det gör att hållbarhetsansvariga i de olika verksamheterna direkt kan se exempelvis vilka av de volymprodukter man köper in som påverkar Coors koldioxidutsläpp och därmed ge stöd i förändringsarbetet för att minska dessa.

Läs mer om vårt erbjudande inom Analytics & Business Intelligence

Vill du veta mer?

Dela

Förtroende och tydlig kommunikation framgångsfaktorer när byggbolag digitaliserar - prediktiv analys - Avega Group AB

Nästa kundcase

Kundcase

Förtroende och tydlig kommunikation framgångsfaktorer när byggbolag digitaliserar

Läs kundcase