Utveckling och effektivisering med hjälp av teknik

Systemutveckling, arkitektur & test

Vi arbetar med alla aspekter av utveckling med hjälp av teknik – från analys och kravställning till arkitektur, systemutveckling och test. Med vår spetskompetens inom bland annat Java, .NET, front-end-utveckling, test och testautomation bidrar vi till att realisera framtidens digitala lösningar.

Utveckling med hjälp av teknik

Systemutveckling och arkitektur

Våra specialistkonsulter inom front- och backend-utveckling samt systemarkitektur hjälper våra kunder att bygga moderna och skalbara system från grunden. Detta gör vi genom avvägda val av verktyg och molntjänster, design och implementation av infrastruktur som kod, CI/CD pipelines samt fullstack webbapplikationer. Vi utvecklar och automatiserar tekniska lösningar som referensarkitektur och infrastruktur för utvecklare, samt micro services och microfrontend-applikationer.

Effektiv kvalitetssäkring med konsekventa tester

Kvalitetssäkring, test & testautomation

Vi hjälper våra kunder att kvalitetssäkra sina system genom effektivisering av test, testledning, testautomation och tekniska tester. Våra konsulter har många års erfarenhet av kvalitetssäkring från olika branscher och har certifieringar för ISTQB, Scrum och SAFe. Vi erbjuder allt ifrån lösningar där vi tar hand om kundernas kvalitetssäkring, till att stärka deras befintliga organisation med erfarna testexperter.  Vi hjälper också till att utvärdera kundernas kvalitetssäkring, samt i förflyttningen mot ett önskat läge. Vårt mål är att alltid ge våra kunder den kvalitetssäkring de behöver – så effektivt som möjligt.

Hur vi särskiljer oss

Medarbetarna gör oss unika. Det är deras personligheter, erfarenheter och kompetenser som skapar värde hos kunderna. På Avega skapar vi en miljö och en kultur där dessa stjärnor trivs.

På Avega är alla erfarna specialistkonsulter

Avega består av erfarna specialistkonsulter som tar nyckelroller hos kunderna. Inom vissa områden är man specialist efter tre år, medan det tar betydligt längre tid inom andra områden. Centralt för oss är att våra konsulter brinner för att göra skillnad och skapa framgång – och vet hur man gör det.

Nära kunden

Vi jobbar nära våra kunder för att rekommendera och realisera lösningar. För att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och rekommenderar den lösning som är bäst för kunden har vi nära samarbeten med våra partners, men säljer inte proaktivt licenser.

Konsulten är alltid med och väljer sitt uppdrag

Avegas matchningsprincip är ett löfte om att vi alltid strävar efter att nå 100 procent matchning mellan konsulternas kompetenser och kundernas utmaningar. Det innebär att våra konsulter alltid är med och väljer sitt uppdrag – och att kunden alltid kan förvänta sig en engagerad och intresserad konsult som brinner för uppdraget.

Kontinuerlig utveckling

Elevate är Avegas unika forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före­läsningar och utbildningar. Syftet är att erbjuda en plattform där både våra medarbetare och kunder kontinuerligt kan utvecklas. Bra för medarbetarna – bra för kunden.

Skriv till oss