Utveckling och effektivisering med hjälp av teknik

Systemutveckling, arkitektur & kvalitetssäkring

Vi arbetar med alla aspekter av utveckling med hjälp av teknik – från analys och kravställning till arkitektur, systemutveckling och kvalitetssäkring. Med vår spetskompetens inom bland annat Java, .NET, front-end-utveckling, QA och testautomation bidrar vi till att realisera framtidens digitala lösningar.

Avegas erfarna specialistkonsulter brinner för att göra skillnad och skapa framgång.

Utveckling med hjälp av teknik

Systemutveckling och arkitektur

Våra specialistkonsulter inom front- och backend-utveckling samt systemarkitektur hjälper våra kunder att bygga moderna och skalbara system från grunden. Detta gör vi genom avvägda val av verktyg och molntjänster, design och implementation av infrastruktur som kod, CI/CD pipelines samt fullstack webbapplikationer. Vi utvecklar och automatiserar tekniska lösningar som referensarkitektur och infrastruktur för utvecklare, samt micro services och microfrontend-applikationer.

Kvalitetssäkring genom hela utvecklingskedjan

Kvalitetssäkring för maximal affärsnytta

Vi hjälper våra kunder att planera, utforma och genomföra kontinuerlig kvalitetssäkring. Vi har QA-specialister genom hela utvecklingsresan, från krav, teststrategi och ledning till automatisering och BA. Vi vet att kvalitetssäkring är effektivast när den är med från början och jobbar gärna agilt med till exempel DevOps och continuous delivery. Utifrån varje kunds unika behov guidar vi er genom förändringsarbetet mot effektivare kvalitetssäkring och maximal affärsnytta.

Digitalization and AI - human meets machine

Från idé till produktion

AI-drivna system

Vi hjälper er att designa, utveckla och optimera innovativa, AI-drivna system som ändrar spelplanen inom er domän. Med hjälp av generativ AI eller maskininlärning kan det exempelvis handla om automatiserade arbetsflöden eller chatbot:ar baserade på ert företags olika datakällor.

Vi använder AI-tjänster från molnleverantörerna, färdiga modeller som GPT4 och Whisper, metoder som RAG och fine-tuning, samt ramverk som LangChain och LlamaIndex. När färdiga modeller inte räcker till hjälper vi er att bygga egna ML-lösningar med ex. PyTorch eller TensorFlow samt MLOps.

Hur vi särskiljer oss

Medarbetarna gör oss unika. Det är deras personligheter, erfarenheter och kompetenser som skapar värde hos kunderna. På Avega skapar vi en miljö och en kultur där dessa stjärnor trivs.

På Avega är alla erfarna specialistkonsulter

Avega består av erfarna specialistkonsulter som tar nyckelroller hos kunderna. Inom vissa områden är man specialist efter tre år, medan det tar betydligt längre tid inom andra områden. Centralt för oss är att våra konsulter brinner för att göra skillnad och skapa framgång – och vet hur man gör det.

Nära kunden

Vi jobbar nära våra kunder för att rekommendera och realisera lösningar. För att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och rekommenderar den lösning som är bäst för kunden har vi nära samarbeten med våra partners, men säljer inte proaktivt licenser.

Konsulten är alltid med och väljer sitt uppdrag

Avegas matchningsprincip är ett löfte om att vi alltid strävar efter att nå 100 procent matchning mellan konsulternas kompetenser och kundernas utmaningar. Det innebär att våra konsulter alltid är med och väljer sitt uppdrag – och att kunden alltid kan förvänta sig en engagerad och intresserad konsult som brinner för uppdraget.

Kontinuerlig utveckling

Elevate är Avegas unika forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före­läsningar och utbildningar. Syftet är att erbjuda en plattform där både våra medarbetare och kunder kontinuerligt kan utvecklas. Bra för medarbetarna – bra för kunden.

Skriv till oss