Kundcase

Enhetlig masterdata i ny SAP-lösning realiserar synergier för tillverkningsjätten

Enhetlig Master Data och gemensamma processer i ny SAP-lösning realiserar synergier för globala tillverkningsjätten

Avega hjälpte en global aktör inom tillverkande industri att skapa enhetlig masterdata, processer, arbetssätt och roller, vilket var en förutsättning för att kunna rulla ut en standardlösning från SAP S/4HANA i hela verksamheten. Syftet är att öka synergier i verksamheten, kunna underlätta samarbete och minska kostnader.

Företaget har valt att rulla ut en standardlösning från SAP globalt i hela verksamheten. Verksamheten är stor och diversifierad och utrullningen kommer att ske successivt fram till 2030.

Idag finns lokala legacy-system som skiljer sig åt inte bara avseende teknik utan även processer, roller, datadefinitioner och arbetssätt. Detta gör det svårt för företaget att fullt ut realisera synergier mellan verksamheterna, men också svårt att hantera de ökande datamängder som bland annat automatiseringar i fabriker innebär.

Ett systembyte innebär så mycket mer än teknik. Det innebär nya arbetssätt som påverkar många i olika delar av organisationen. Om man inte tar ansvar även för processer, arbetssätt och roller får man sällan ut effekterna av ett nytt system.

Eija Leijon – SAP-konsult på Avega, specialist inom masterdata och analys.

Nytt system kräver enhetlig masterdata, processer, arbetssätt och roller

Avega var involverade i projektet som definierade vilka data som ska användas, strukturer för data samt hur de ska benämnas. Målet var att skapa ett gemensamt språk i de nya globala processerna för inköp, lager och distribution. Dessa definitioner blev styrande för hela den globala koncernen.

Inom ramen för projektet sågs även processer över för att säkerställa effektiva arbetssätt. Det innebar att nya gemensamma processer, roller och arbetssätt togs fram. För att inte tappa effektivitet behövde vissa processer och data hanteras lokalt, medan andra processer blev globala.

Global standardlösning från SAP ger synergier, lägre kostnader och möjlighet att hantera stora datamängder

Den globala strukturen och benämningar för masterdata samt gemensamma globala processer skapar förutsättningar för att rulla ut ett gemensamt globalt SAP S/4HANA-system. Förutom större möjligheter till synergier och kostnadsbesparingar genom reducering av legcy-system, skapar det också möjligheter att framåt hantera de alltmer omfattande datamängderna från fabrikerna i takt med att fler processer automatiseras och effektiviseras. Dessutom blir rollbeskrivningar inom koncernen mer liknande vilket underlättar rotation mellan olika enheter, vilket gör företaget till en än mer attraktiv arbetsgivare.

Läs mer om vårt erbjudande inom Affärslösningar & Processer

Behöver du också hjälp att optimera viktiga processer i din affärsmodell?

Dela

Avega kundcase: Prediktiv dataanalys möjliggör minskade arbetsskador på Coor

Nästa kundcase

Kundcase

Prediktiv dataanalys möjliggör minskade arbetsskador på Coor

Läs kundcase