Ledning & organisationsutveckling

Guidning i transformationsresan

Vi stöttar kunder i digitaliseringsresan genom agil transformation, processutveckling, leverans- och projektledning, samt de ständigt ökande kraven på säkerhet och regelefterlevnad.

Agil projektledning, sprintar och agilt arbetssätt

Verksamhetsdriven förändring

Agil transformation

Avega erbjuder specialistkonsulter inom agil transformation samt agila metoder och ramverk. Utifrån beprövad metodik och en strukturerad plan guidar Avega kunderna genom den förändring som krävs för att arbeta mer agilt. Resultatet blir ökad effektivitet och kvalitet, tydligare processer och ökad förmåga att snabbt agera på nya möjligheter. Våra kompetenser sträcker sig från SAFe-implementationer och utbildningar, via centrala prioriteringsprocesser till DevOps och Continuous Delivery.

Verksamhetsdriven förändring

Projekt- och programledning

Våra erfarna specialistkonsulter inom projekt- och programledning tar ofta nyckelroller i kundernas mest kritiska projekt. Utifrån erfarenhet, personlighet och certifieringar inom en rad olika metoder och ramverk matchar vi rätt konsult för kundens specifika behov, situation och metod, men kan också vara rådgivande kring tillvägagångssätt och metodval.

 

Verksamhetsdriven förändring

Förändringsledning

Att leda en förändring handlar om att förstå hur teknik, processer och människor påverkas och inte minst om att få  människorna att må bra i förändringen. Våra konsulter har lång erfarenhet av förändringsprojekt och förändringsledning och har en både bred och djup kompetens inom området. Utifrån detta och beprövad metodik hjälper vi våra kunder att lyckas med sina förändringsprojekt.

Verksamhetsdriven förändring

Verksamhetsutveckling och lösningsarkitektur

Vi erbjuder konsulter som är specialiserade inom verksamhetsanalys (BA) samt arkitektur som hjälper företag att beskriva, analysera och utveckla sin verksamhet för att effektivt leverera värde i enlighet med övergripande strategi och mål. Våra lösningsarkitekter tar fram arkitektur som beskriver den tekniska lösning som krävs för att realisera strategin och målen. Vi tar även fram förvaltningsstrukturer för att säkerställa att verksamheten kontinuerligt utvecklar processer, arbetssätt och arkitektur för att säkerställa fortsatt effektivitet och måluppfyllnad.

IT-driven förändring

Moln- och integrationsarkitektur

Vi säkerställer att organisationer får ut så mycket som möjligt av sina IT-investeringar. Våra erfarna konsulter med specialisering inom moln- och integrationsarkitektur besitter både bred och djup kunskap. Vi har vana av att leda arkitektur-workshops som involverar flera olika delar av våra kunders organisation och fungerar överbryggande mellan verksamhet och teknik. ​Inom integration levererar vi integrationsarkitektur både on-prem och i moln-miljöer. Vi kan coacha och hjälpa olika delar av organisationen i integrationsfrågor samt skapa governance-modeller kring integration.

 

Verksamhetsdriven förändring

Finansiella tjänster och regelefterlevnad

Vi erbjuder konsulttjänster inom regelefterlevnad inom finans- bank- och försäkringsbranschen. Vi har gedigen erfarenhet av den finansiella marknaden och är vana att bistå bolag i deras förändringsarbete för att möta nya krav. Vi erbjuder specialisterkonsulter med erfarenhet av att identifiera, hantera och åtgärda kundspecifika risker. Exempel på regelverk vi jobbar med är PST2, AML och GDPR.

Verksamhetsdriven förändring

Mätning och regelefterlevnad inom hållbarhet

Avega erbjuder tjänster inom mätning och regelefterlevnad inom hållbarhet. Våra specialistkonsulter hjälper kunder att identifiera datakällor samt integrera dessa för att kunna mäta relevant data över tid. Vi kan också hjälpa till vid införandet av processer och system för detta. Utifrån kundens behov bidrar vi ofta med konsulter med regulatorisk hållbarhetskompetens, kravspecialister inom hållbarhet, integration och gränssnitt, samt agila team.

Hur vi särskiljer oss

Medarbetarna gör oss unika. Det är deras personligheter, erfarenheter och kompetenser som skapar värde hos kunderna. På Avega skapar vi en miljö och en kultur där dessa stjärnor trivs.

På Avega är alla erfarna specialistkonsulter

Avega består av erfarna specialistkonsulter som tar nyckelroller hos kunderna. Inom vissa områden är man specialist efter tre år, medan det tar betydligt längre tid inom andra områden. Centralt för oss är att våra konsulter brinner för att göra skillnad och skapa framgång – och vet hur man gör det.

Nära kunden

Vi jobbar nära våra kunder för att rekommendera och realisera lösningar. För att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och rekommenderar den lösning som är bäst för kunden har vi nära samarbeten med våra partners, men säljer inte proaktivt licenser.

Konsulten är alltid med och väljer sitt uppdrag

Avegas matchningsprincip är ett löfte om att vi alltid strävar efter att nå 100 procent matchning mellan konsulternas kompetenser och kundernas utmaningar. Det innebär att våra konsulter alltid är med och väljer sitt uppdrag – och att kunden alltid kan förvänta sig en engagerad och intresserad konsult som brinner för uppdraget.

Kontinuerlig utveckling

Elevate är Avegas unika forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före­läsningar och utbildningar. Syftet är att erbjuda en plattform där både våra medarbetare och kunder kontinuerligt kan utvecklas. Bra för medarbetarna – bra för kunden.

Skriv till oss