Kundcase

Effektiva och spårbara logistikflöden med SAP S/4HANA

Effektiva spårbara logistikflödet med SAP S/4HANA

Spårbarhet i logistikflöden är en utmaning för många företag inom retail. Ofta finns det flera olika logistikflöden, utmaningar att matcha fakturor mot faktiska kvantiteter och bristfällig kontroll över lagernivåerna. Med expertis inom moderna tekniska lösningar, goda kunskaper kring logistikprocesser samt genom att tillsammans med kunden sätta nya verksamhetsregler, löste Avega dessa utmaningar för en kund inom retail. Resultatet blev en integrerad lösning med full spårbarhet där kunden kan planera sina logistiska och finansiella flöden mer effektivt.

Kunden hade precis gått över till SAP S/4HANA och sökte en ny lösning för att effektivisera sina affärsprocesser och få full spårbarhet i alla flöden. Målet var att integrera alla flöden och få en heltäckande överblick över hela processen.

Avega var inblandade i det så kallade direktflödet med leveranser direkt från leverantör till butik. Det är ett komplext flöde med stora utmaningar för kunden på grund av det omfattande antalet leverantörer och deras varierande lösningar och förutsättningar.

Expertis inom SAP S/4HANA samt kunskap kring kundens processer säkrar rätt lösning

Avega ansvarade för att definiera, kravställa och kvalitetssäkra hela end-to-end-flödet i SAP S/4HANA Procurement. Detta krävde expertis inte bara inom SAP S/4HANA Procurement, utan även goda kunskaper kring angränsande processer och moduler inom IS Retail och SAP S/4HANA. Med djup kompetens kring processerna inom logistik och god förståelse för kundens verksamhet fungerade Avega som länken mellan kundens verksamhet och den IT-leverantör som utvecklade lösningen.

Säkrad leverans och nya verksamhetsregler ger optimal process över tid

För att säkra lösningen har Avega har hjälpt både kund och leverantör att utforma testscript, genomföra end-to-end tester, drivit kommunikationen mot leverantörer och butik, samt definierat interna krav mot bland annat Master Data. Utöver säkrandet av den tekniska lösning utarbetades även verksamhetsregler och felhanteringsprocesser för att nå en optimal process som blir effektiv i sitt nyttjande över tid. Även en detaljerad plan för go-live togs fram.

Full spårbarhet och nya arbetssätt ger bättre kontroll och planeringsförmåga

Genom den implementerade lösningen får företaget betydligt bättre kontroll och uppföljning på sina logistiska och angränsande finansiella flöden. Den nya lösningen ger full spårbarhet i samtliga flöden vilket möjliggör för kunden att planera sina flöden mer effektivt. Dessutom finns nya verksamhetsregler och arbetssätt på plats för att säkra detta över tid. Som länken mellan företagets verksamhet och IT-leverantören har Avega varit med och möjliggjort en kvalitetssäkrad lösning och lagt grunderna för framtida arbetssätt hos kunden.

Läs mer om vårt erbjudande inom Affärslösningar & Processer

Behöver du också hjälp att optimera viktiga processer i din affärsmodell?

Dela

Enhetlig Master Data och gemensamma processer i ny SAP-lösning realiserar synergier för globala tillverkningsjätten

Nästa kundcase

Kundcase

Enhetlig masterdata i ny SAP-lösning realiserar synergier för tillverkningsjätten

Läs kundcase