Affärslösningar & processer

Innovation med stöd av affärslösningar

Vi stödjer innovation, effektivisering och styrning av verksamheten genom upphandling, planering och införande av affärslösningar och plattformar från främst SAP och Microsoft, samt kompletterande lösningar för enskilda affärsprocesser.

Skapa framgång med data

Analytics & Business Intelligence

Avega hjälper företag och verksamheter att uppnå sina mål genom att omvandla data till användbar information och effektiva processer.

Våra erfarna specialistkonsulter vägleder våra kunder inom hela det analytiska landskapet. Från traditionella BI-lösningar till det senaste inom AI/ML och från krav till realisering av en modern dataplattform med effektiv styrning och underhåll.

Centralt för oss är att alla våra konsulter brinner för att göra verksamheter datadrivna och skapa framgång – och har erfarenhet hur man gör det!

Helhetsperspektiv på Microsofts plattformar

Microsoft Dynamics, Microsoft 365 och Power Platform

Vi erbjuder ett helhetsperspektiv på Microsofts plattformar Dynamics 365, Microsoft 365 och Power Platform. Genom specialistkompetens inom respektive plattform kombinerat med en gedigen förståelse för respektive plattforms bidrag till ett företags verksamhet, hjälper vi våra kunder att få full utväxling på sina verksamhets- och affärslösningar på Microsofts plattformar.

Spetskompetens inom SAP

SAP

Avega erbjuder ledande SAP-kompetens inom arkitektur,rådgivning, applikationsexpertis, strategier, projektledning och lösningar. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sin verksamhet med best practice i värdeskapande processer. Vi har djup erfarenhet och kompetens inom flertalet applikationer och teknik samt omfattande kunskap om hur lösningar effektivt kan samverka med det övriga IT-landskapet.

Rådgivare

Värdeskapande affärsprocesser

Med vårt helhetsperspektiv och erfarenhet är vi ofta rådgivare till våra kunder inom alla huvudprocesser såsom ERP, BI, CRM, e-handel och marknadsautomatisering, men även inom andra områden som till exempel Master Data, integration, processautomation och IT-säkerhet.

 

Hur vi särskiljer oss

Medarbetarna gör oss unika. Det är deras personligheter, erfarenheter och kompetenser som skapar värde hos kunderna. På Avega skapar vi en miljö och en kultur där dessa stjärnor trivs.

På Avega är alla erfarna specialistkonsulter

Avega består av erfarna specialistkonsulter som tar nyckelroller hos kunderna. Inom vissa områden är man specialist efter tre år, medan det tar betydligt längre tid inom andra områden. Centralt för oss är att våra konsulter brinner för att göra skillnad och skapa framgång – och vet hur man gör det.

Nära kunden

Vi jobbar nära våra kunder för att rekommendera och realisera lösningar. För att säkerställa att vi alltid ligger i framkant och rekommenderar den lösning som är bäst för kunden har vi nära samarbeten med våra partners, men säljer inte proaktivt licenser.

Konsulten är alltid med och väljer sitt uppdrag

Avegas matchningsprincip är ett löfte om att vi alltid strävar efter att nå 100 procent matchning mellan konsulternas kompetenser och kundernas utmaningar. Det innebär att våra konsulter alltid är med och väljer sitt uppdrag – och att kunden alltid kan förvänta sig en engagerad och intresserad konsult som brinner för uppdraget.

Kontinuerlig utveckling

Elevate är Avegas unika forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet på före­läsningar och utbildningar. Syftet är att erbjuda en plattform där både våra medarbetare och kunder kontinuerligt kan utvecklas. Bra för medarbetarna – bra för kunden.

Skriv till oss