Kundcase

Innovation och kreativitet med bibehållen kontroll med Power Platform Governance

Innovation och kreativitet med bibehållen kontroll med Power Platform Governance - - Avega Group AB

Coor, en av Nordens ledande facility management-leverantörer, önskade möjliggöra för verksamheten att själva skapa digitala lösningar med hjälp av Power Apps och Power Automate som effektiviserade det dagliga arbetet. Målet var att främja kreativitet och innovation. Samtidigt ville man behålla kontrollen över det data som delades och inte låta app-utvecklingen skena iväg. Genom att tillsammans med Avega sätta upp en Power Platform Governance skapade man en stabil grund för att utveckla digitala lösningar och samtidigt behålla kontrollen över plattformen.

Efter införandet av Power Platform kände Coor att de inte hade kontroll över vilka Power Apps eller Power Automate som utvecklades eller vilken data som användes. Man hade inte heller en plan framåt för Power Platform.

Tydlig målbild och struktur för Power Apps och Power Automate
Tillsammans med Avega identifierades mål för arbetet med Power Platform. För Coor var detta att främja större kreativitet och innovation inom organisationen och ge affärsenheter möjlighet att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser inom ramen för datadelning.

Utifrån målbilden identifierades olika app-kategorier: produktivitet, viktiga och affärskritiska. Utvecklingsmiljöer för affärskritiska appar och flöden sattes upp samt att processer togs fram för hur Power Apps och Power Automate ska hanteras över tid. Coor implementerade även analysverktyg för att få en översikt över användandet. Dessutom sattes en plan för att tillåta och möjliggöra Power Platform att växa framåt.

Team för att säkra efterlevnad och vidareutveckling
Inom ramen för Power Platform Governance har även processer för att kontroll, utbildning, vidareutveckling och support satts upp för att skapa ett stort värde av investeringen av Power Platform i hela organisationen. En viktig del av Power Platform Governance var att definiera ett team som tillsammans säkrar efterlevnaden och vidareutvecklingen av de strukturer och processer som satts.

Med Avegas hjälp har vi lyckats kombinera kontroll och säkerhet med den kreativitet och innovation som Power Platform skapar förutsättningar för. Med Power Platform Governance har vi också en stabil grund för att fortsätta utveckla digitala lösningar i Power Platform.

Leverans: Power Platform Governance – struktur för utveckling av Power Apps och Power Automate, samt en plan för att låta verksamheten växa med Power Platform
Avegas roll: Lösningsarkitekt, rådgivare.
Teknik: Power Platform, Microsoft 365, Power Apps, Power Automate

Vill du veta mer kontakta

Dela

SPP skalar upp sin agila transformation - - Avega Group AB

Nästa kundcase

SPP

SPP skalar upp sin agila transformation

Läs kundcase