Kundcase

Sveaskog – Målarkitektur som främjar verksamhetsutveckling

Sveaskog – Målarkitektur som främjar verksamhetsutveckling - - Avega Group AB

Avega fick förtroendet att ta fram målarkitekturen när Sveaskog, Sveriges största skogsägare, behövde ett nytt systemstöd för kärnprocessen Virkeshantering. Avega tog, i nära samarbete med Sveaskogs egna arkitekturråd, fram en ny målarkitektur, innefattande strategi för lösningsarkitektur, integration och beslutsstöd.

Sveaskog var i behov av ett nytt systemstöd för att hantera kärnprocessen Virkesflöde. I princip alla Sveaskogs processer har IT-stöd och information är en strategisk resurs. IT-landskapet bestod av ett stort antal system, tämligen isolerade från varandra, vilket gjort det svårt att använda den information som skapas i de olika processerna. Sveaskog insåg att de behövde en ny, framtidssäkrad målarkitektur för att kunna möta verksamhetens behov. Målarkitekturen skulle utgöra en plattform för såväl Virkesflöde som andra framtida systemförändringar.

Avega fick förtroendet att i nära samarbete med Sveaskogs egna arkitekturråd ta fram en ny målarkitektur, innefattande strategi för lösningsarkitektur, integration och beslutsstöd.

Balans mellan tydlighet och flexibilitet krävde insikt i verksamheten

Utmaningen bestod i att skapa och beskriva en långsiktigt hållbar målarkitektur som var tillräckligt konkret och tydligt för styra mot en överenskommen målbild, men samtidigt tillräckligt flexibel för att kunna hantera oförutsedda frågeställningar i framtida verksamhets- och IT-utvecklingsprojekt. Arkitekturen behövde samtidigt vara lättillgänglig och förvaltningsbar.

För att hitta rätt nivå och de viktigaste styrande principerna krävdes en god insikt i hur Sveaskogs verksamhet skulle kunna utvecklas inom det tidsperspektiv som den nya målarkitekturen skulle täcka.

Tack vare en mycket gott samarbete mellan projektet, beställaren och styrgruppen enades man om ett agilt angreppssätt. Styrgruppen gjorde tydliga prioriteringar åt projektet och försåg det med resurser, bland annat från verksamheten, som kunde ge projektet den information som krävdes. Arbetet planerades i ”sprintar” om vardera tre veckor, där styrgruppen efter varje sprint pekade ut en prioriterad inriktning inför nästa.

Agilt angreppssätt gav en målarkitekturen anpassat format

Det agila angreppssättet visade sig vara en stor framgång. Det gav en möjlighet att hantera frågeställningar som inte var kända från början och att fokusera på det som över tid visade sig vara mest prioriterat och avgörande för framtiden. Det gav också Sveaskog en möjlighet att påverka och anpassa formatet för målarkitekturen så att den passade Sveaskogs organisation och kultur. Den nya målarkitekturen levererades på utsatt tid och under budget. Sveaskog kunde därmed starta Virkesflödesprojektet enligt plan, där Avega har fått fortsatt förtroende att hjälpa dem införa lösningar i den nya arkitekturen. Sveaskog har framför allt haft stor nytta av resultatet som en ledstång att hålla sig i för sin systemförvaltning och i de förändringsprojekt som nu pågår.

Vill du veta mer kontakta

Dela

Scania optimerar gruvdrift med avancerad BI-lösning i molnet - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Scania

Scania optimerar gruvdrift med avancerad BI-lösning i molnet

Läs kundcase