Kundcase

SPP skalar upp sin agila transformation

SPP skalar upp sin agila transformation - - Avega Group AB

Utbildning och rådgivning gav rekord-engagemang när SPP skalar upp sin agila transformation

När SPP ville skala upp det agila arbetssättet i en större del av organisationen krävdes att man fick med alla berörda inom organisationen i förändringen. Experter från Avega tog tillsammans med det interna teamet på SPP fram strukturer för ett utbildningsprogram som utvecklades och genomfördes av Avega på bred front inom SPP. Detta tillsammans med informationskampanjer internt, ledde till ökad förståelse, ett rekordhögt engagemang och skapade förutsättningar för att lyckas skala upp det agila arbetssättet.

SPP har under ett par år jobbat med att utveckla det agila arbetssättet bland de IT-nära teamen. Hösten 2017 togs beslutet att intensifiera arbetet och skala upp det agila arbetssättet i en större del av organisationen. Uppdraget var att på kortast möjliga tid lyfta både kompetens och engagemang kring det agila arbetssättet på bred front inom SPP.

Okunskap om det agila arbetssättet gjorde det svårt att skala upp

I likhet med många organisationer uppstod problemen för SPP när det agila arbetssättet skulle rullas ut utanför de IT-nära teamen och leveransorganisationen. Skälet var att förståelsen för det agila arbetssättet var förhållandevis låg i övriga organisationen.

Stärkt internt team för att få med alla i förändringen

SPP insåg snabbt att de behövde få med sig alla berörda samt ledare, ansvariga och andra intressenter i förändringen. För att åstadkomma detta valde de att stärka upp sitt interna team som jobbade med att skala upp det agila arbetssättet med experter från Avega i form av agil coach samt agil rådgivare och kursledare. Tillsammans tog de fram strukturer för ett utbildningsprogram som Avega sedan successivt vidareutvecklade och genomförde. Syftet var att skapa en gemensam syn på det agila arbetssättet och hitta ett gemensamt språk kring den agila transformationen.

Gradvis utformning av utbildningar gav effektivt utbildningsprogram

Initialt genomfördes workshops med teamen inom leveransorganisationen för att förstå deras förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Resultaten från dessa workshops låg sedan till grund för en introduktionsutbildning i agilt arbetssätt. Parallellt med detta arbete genomfördes en informationskampanj internt på SPP. När introduktionsutbildningen började hållas, blev utvärderingarna från denna grunden till nästa utbildning – en introduktion till scrum.

Arbetssättet att successivt utforma utbildningarna i nära samarbete med kunden, blev en framgångsfaktor för utbildningsprogrammet.

En ledarskapsutbildning anpassades och genomfördes för att ge ledare, ansvariga och andra intressenter insikter och verktyg för att på bästa sätt kunna stötta en agil organisation. Avslutningsvis utbildades scrum masters och produktägare i standardiserade utbildningar, inklusive certifieringar.

Utbildningsmål överträffat – på kortare tid

Det ambitiösa målet att träna upp till 125 personer överträffades med råge, bland annat tack vare ett agilt genomförande av utbildningsprogrammet. Antalet utbildningar överträffades med nästan hundra procent och dessutom på kortare tid än förväntat. Resultatet var ökad förståelse för det agila arbetssättet samt ett rekord-engagemang kring förändringen.

Att jobba agilt är ett mindset snarare än en verktygslåda. Det förstod Avega, som tog fram utbildningar som var skräddarsydda för oss och vår utgångspunkt. Det fick oss att diskutera och reflektera kring vad agilt är. Det var en framgångsfaktor för att påbörja den kulturförändring det agila arbetssättet innebär. Idag är vi, tack vare en enad syn på agilt, väl rustade för att skala upp arbetssättet.”
Petra Karmteg, ansvarig för strategisk projektstyrning och leverans på SPP/Storebrand.

Leverans: Utformning och genomförande av utbildningsprogram i nära samarbete med kunden, vilket gav ökade kompetensen och engagemanget kring uppskalat agilt arbetssätt.
Avegas roll: Agil coach, samt agil rådgivare och kursledare.
Teknik: Scrum och SAFe.

Vill du veta mer kontakta

Dela

Automatiserad bonushantering med SAP S/4HANA bygger starka relationer - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Kundcase

Automatiserad bonushantering med SAP S/4HANA bygger starka relationer

Läs kundcase