SAFe 6.0 Product Owner / Product Manager

14-15 november, 2023

SAFe 6.0 Product Owner / Product Manager - - Avega Group AB

Leading SAFe (6.0) på plats i Stockholm

Under den här utbildningen får du lära dig mer om SAFe principer och praxis för Agilt skalat arbetssätt med hjälp av Scaled Agile Framework skräddarsydd för roller som Produkt Owner och Product Manager. Efter utbildningen kan deltagarna genomföra ett tillhörande distans-prov för att erhålla certifieringen SAFe PO/PM 6.0

Tisdag 14 november och onsdag 15 november

Vi startar kursen kl. 08.30 och kommer att ha både lunch och fika. Vi avslutar båda dagar som senast kl. 17.00.

Leverera värde med hjälp av effektiv genomförd Planeringsinkrement (PI)

Utveckla de färdigheter som krävs för att vägleda leveransen av värde i ett Lean-företag genom att bli en SAFe® 6.0 Produktägare/Produktchef (POPM). Under denna tvådagarskurs får deltagarna en djup förståelse för hur de effektivt kan utföra sin roll i ett Agilt Release-tåg (ART) när det levererar värde genom Planerings Inkrement.

Deltagare utforskar hur man tillämpar Lean-tänkande för att bryta ner Epics till Features och Stories, förbättrar Features och Stories, hanterar Program- och Team-backlogs samt planerar och utför Iterationer och Planning Increments. Deltagare upptäcker också hur Continuous Delivery Pipeline och DevOps-kultur bidrar till den outtröttliga förbättringen av tåget.

Att delta i klassen förbereder dig för att ta examen och bli en certifierad SAFe® Produktägare/Produktchef (PM/PO).

Kursmål

För att utföra rollen som en SAFe® Product Owner / Product Manager bör deltagarna efter kursen kunna:

• Beskriva Produkt Owner och Product Manager rollen

• Koppla SAFe Lean-Agile-principer och värden till PO/PM-rollerna

• Bryta ner Epics till Features och bryta ner Features till Stories

• Förädla Features till Stories

• Hantera ART- och Team-backlogs

• Samarbeta med Agila team för att uppskatta och planera arbete

• Representera kundens behov i Planning Increment-planering

• Genomföra Planning Increment och kontinuerligt leverera värde

Behandlade ämnen

• Att bli en Product Owner / Product Manager i en SAFe-organisation

• Förberedelse för PI-planering

• Ledning av PI-planering

• Genomförande av Iterationer

• Genomförande av PI

• Att bli en certifierad SAFe Product Owner / Product Manager

Förkunskaper

Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett erfarenhet. Men följande förkunskaper rekommenderas starkt för dem som avser att ta SAFe® 6.0 Product Owner / Product Manager (POPM)-certifieringsexamen:

• Delta i en Leading SAFe®-kurs

• Erfarenhet av arbete i en SAFe-miljö

• Erfarenhet av Lean, Agilt eller andra relevanta certifieringar

Målgrupp

Alla som snabbt vill få en fördjupande förståelse för rollerna PO/PM i Scaled Agile Framework

Kursledare

Erik Schumann har mer än 25 års erfarenhet inom områden som förändringshantering och processförbättringar i flera företag. Han har hjälpt flera företag i deras SAFe-transformeringar sedan 2012, både i operativa roller som RTE och PM samt Agil coach och change manager. Han har arbetat med Lean- och Agila förbättringsprogram som omfattar hundratals människor i flera länder inom sektorer som bilindustri, finans, detaljhandel, telekom med mera.

Övrigt

Format
Fysiskt = endast deltagande på plats.

Kostnad
16.900 SEK (plus MOMS) för externa deltagare

Avbokningsregler
Vid no show debiteras hela kursbeloppet. Om du inte har möjlighet att nyttja din plats tex pga sjukdom, får den överlåtas till annan person i samråd med arrangören. (Eventuella licenskostnader kommer att debiteras om ersättare ej hittas.) Avbokning ska ske senast 2 veckor innan kurs. Om kursen ställs in återfås kursavgift till fullo.

Anmälan och mer information!

Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av mottagaren och eventuellt användas för att kontakta mig i framtiden för att skicka relevant information om andra evenemang som ni tror kan intressera mig. Jag kan enkelt avregistrera mig i dessa utskick om jag inte längre vill ha information från er genom att maila till gdpr@avega.se

Utvecklas med Avega!

Elevate är Avegas forum för kompetensutveckling där våra medarbetares intressen och behov styr innehållet. Syftet är att kunna erbjuda en plattform där såväl våra medarbetare som våra kunder kontinuerligt utvecklas.

Avega förbättrar företag, samhälle och människors liv genom digital transformation. Avega grundades 2000 och är sedan december 2017 ett dotterbolag till Tietoevry. Avega är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Dela