Tone-Marie Wahlström utses till VD och koncernchef i Avega

Tone-Marie Wahlström utses till VD och koncernchef i Avega - - Avega Group AB

Tone-Marie Wahlström har utsetts till ny VD och koncernchef i Avega. Tone-Marie leder idag affärsenheten Advisory inom Tietoevry Create Sverige. Hon börjar i sin nya roll den 1 september.

Tone-Marie har haft en rad ledande roller både inom Tietoevry och på andra bolag. Inom Tietoevry har Tone-Marie främst lett enheter inom Financial Services och Digital Consulting. Innan hon började på Tietoevry hade hon ledande befattningar på bland annat Elavon, ett bolag inom betalningslösningar. Hon har även styrelseerfarenhet från bolag inom bland annat teknikutveckling.

Avega kommer att fortsätta som ett fristående portfölj-bolag inom Tietoevry under Tone-Maries ledning.

– Avega är ett framgångsrikt självständigt portfölj-bolag inom Tietoevry med en etablerad marknadsposition och kommer att fortsätta vara det. Jag är övertygad om att Tone-Marie, med sin ledarerfarenhet och driv tillsammans med sitt fokus på kontinuerlig utveckling, tillväxt och människor, passar Avega mycket bra. Hon är också en stor förebild som en ung kompetent ledare. Jag önskar henne all lycka i hennes nya roll, säger Benny Carlsson, chef för Tietoevry Create Sverige och styrelseordförande i Avega.

– Avega har varit ett av de ledande specialistkonsultföretagen inom digital transformation på den svenska marknaden i flera år. Jag är väldigt glad över att bli en del av företaget och fortsätta att vidareutveckla varumärket Avega för att bli ledande inom digital transformation och innovation i Sverige, säger Tone-Marie Wahlström.

Dela