Systemutveckling (Göteborg)

Senior utvecklare inom Java

Senior utvecklare inom Java - - Avega Group AB

På Avega tror vi på digitaliseringens kraft, men också på individens och att våra konsulters engagemang är avgörande för framgångsrika förändringsprojekt. En engagerad kollega vågar dela med sig, tänka nytt och har intresse i att söka ständiga förbättringar. Vi rekryterar med individen i fokus, för vi är övertygade om att engagerade, kompetenta och drivna kollegor skapar en fantastisk miljö att arbeta i och gör verklig skillnad för våra kunder.

Vår matchningsprincip 1:1

1:1 innebär att vi alltid strävar efter 100 % matchning mellan våra kompetenser och våra kunders utmaningar – vi är aktivt med och väljer våra uppdrag för kontinuerlig utveckling och engagemang. För oss är rätt utmaning för varje medarbetare och individ helt avgörande för att lyckas i rollen.

Vad avgör om du är en Avega – konsult? Jo, om du kan och vill bidra till:

· Delaktighet; här får du vara med och bidra! Vi tror att delaktighet bidrar till högt engagemang bland våra kollegor, internt och i våra uppdrag, som i sin tur bidrar till goda förutsättningar för oss att utföra våra arbetsuppgifter på bästa sätt. Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på.

· Kundens verklighet; vi agerar ute i kundens miljö, där vi jobbar för goda kundrelationer under pågående uppdrag samt jobbar med kvalitetssäkring i form av kunduppföljning, analys av förutsättningar och framdrift. Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer genom en direkt dialog mellan oss och våra kunder. Vi åtar oss ofta uppdrag där vi stärker kundens egen förmåga i syfte att realisera rekommenderade lösningar och skapa bästa förutsättningar för lyckade projekt.

· Bra ledarskap; för att stötta våra kunder på ett fortsatt framgångsrikt sätt är ledaregenskaper hos våra konsulter avgörande, då ledarskap är en viktig pusselbit i att skapa goda förutsättningar för engagemang och ett välfungerande samarbete i våra uppdrag. Vi vill därför löpande utveckla ditt ledarskap i rollen som konsult, för det kommer behövas vid de tillfällen du utmanas av andra. Det kan du till exempel göra genom våra utbildningar inom ledarskap (erbjuds alla våra anställda) och genom kompetensutbyte med dina Avega-kollegor.

· Livslångt lärande; vi tror att lärande är en livslång process och satsar därför på att hjälpa våra redan erfarna specialister att fortsätta utvecklas. Det är ingen slump att vårt övergripande mål är att vara våra medarbetares mest utvecklande arbetsplats i karriären. Överambitiöst? Det tycker inte vi, i vårt kompetensforum Elevate utvecklar våra konsulter varandra med stort driv och djup kunskap.

Vad innebär det att vara specialistkonsult inom Java på Avega?

Det kan te sig något förvirrande, men egentligen är det enkelt: Vi är inte fokuserade specialister inom ett smalt område, utan erbjuder en bredd av specialister med rätt engagemang och problemlösningsförmåga i kombination med erfarenhet som hjälper våra kunder i mål med sina projekt. Med andra ord ser vi gärna att du är generalist i form av bred erfarenhet vad gäller roller som JAVA-utvecklare och/eller arkitekt med inriktning mot JAVA, som kan handleda våra kunder baserat på tidigare erfarenheter, framgångar och misstag.

Kvalifikationer

  • JAVA (JavaSE och JavaEE)
  • Spring och SpringBoot
  • JMS – meddelandeorienterad mellanmjukvara
  • DB-färdigheter (Grundläggande kunskaper i RelDb – andra färdigheter är en bonus)
  • JSON
  • UNIX
  • Förståelse för skalbarhet och erfarenhet av belastningstester
  • Förståelse för arkitektur och design av mikrotjänster
  • AWS

Om du tror att du skulle passa som Avegakonsult med Javainriktning, och befinner dig i Göteborg, visa ditt intresse genom att registrera dig här.

Ansök nu

Dela

Kontaktperson

Anna Boström Hult