Workshop: Hur förklarar man flöden, effektivitet och Kanban på uppdraget?

6 mars, 2023

Workshop: Hur förklarar man flöden, effektivitet och Kanban på uppdraget? - - Avega Group AB

Det finns många sätt att åskådliggöra flöden och flödeseffektivitet. Man kan använda sig till exempel av Lean Dot Game. Sen finns det många fler simulationer och så finns det andra verktyg.

Här kör vi en Elevate riktad mot er som vill kunna förklara flödeseffektivitet på ert uppdrag. Vi kombinerar gemensam upplevelsen av Lean Dot Game som en train-the-trainer med kort utflykt till Trafiksimulation och Kanban Simulation för att sen workshoppa runt frågan hur vi kan använda dessa på jobbet? Speciellt ur perspektivet att få verksamhet och utveckling drar mer jämfota runt flöde, köer och en push-mentalitet.

Områden vi kommer beröra:

Talare

Erik Schumann har över 20 års erfarenhet av förbättringsarbete av systemutveckling i olika branscher. Han är en erfaren Lean- och Agil lots som har hjälpt kunder förbättra sin ledtid, output och medarbetarmotivation. Utöver förändringsledare är Erik ICF utbildad coach och certifierad Scaled Agile Framework Program Consultant (SAFe SPC5) sedan 2013.

Dela