Välkomna till (åter)start av Avega Elevate’s Change Management Community of Practice 

9 december, 2021

Välkomna till (åter)start av Avega Elevate’s Change Management Community of Practice  - - Avega Group AB

Välkomna till (åter)start av Avega Elevate’s Change Management Community of Practice

Många av våra kunder har inte genomgått en agil transformation och arbetar enligt traditionella modeller. Trots att de organisatoriska och generella agila ramverken inte är på plats finns det mycket vi som IT-ledare från Avega kan göra för att skapa en mer agil kultur och agila arbetssätt i våra projekt.

Sessionen startar med ett kort exempel från verkligheten, där Charlotta Patriksson, konsult på Avega, berättar om sitt uppdrag som projektledare för test i ett massivt uppgraderings- samt migreringsprojekt hos kund. Efterföljande öppnas upp för gruppdiskussion och kunskapsdelning kring problematiken “att arbeta agilt i en icke agil organisation”.

Efter Charlotta’s anförande övergår vi till en genomgång av förslaget på syfte för Change Management CoP (Community of Practice) med efterföljande diskussion.

Agenda:

11.30– 12.15: Case baserat Elevate om genomförd förändring “Att arbeta agilt i en icke agil organisation” under ledning av Charlotta Patriksson

12.15 – 12.45: Förslag på syfte med Change Management Community of Practice (CoP) inkl. diskussion

Dela