Slice:a backloggen med 7 Dimensions!

2 december, 2022

Slice:a backloggen med 7 Dimensions! - - Avega Group AB

7 Dimensions för att stycka och prioritera sin backlog.

Många team brottas med kravarbetet – med sprängfyllda backlogs, oklara prioriteringar och oförutsägbart sprintarbete. För att utveckla med fokus på verksamhetsvärde krävs ett gemensamt ständigt pågående insiktsarbete = Continuous Discovery.

Med angreppssättet ur boken Discover to Deliver tar vi hjälp av “7 Dimensions”, “Structured conversations” och värdefokus för att skapa teamets engagemang & samarbete kring kraven i backlog. Ett smakprov ur vår 2-dagarsutbildning.

Välkomna!

Talare

Johanna Romin, konsult på Avega, har arbetat som BA (Business Analyst, eller Kravare) i drygt 20 år, och undervisat inom krav och workshopledning i ca 10. Johanna har under senare år inspirerats mycket av Ellen Gottesdiener och hennes tekniker, som hon även använt i olika kundprojekt. I och med Avegas ackreditering av Ellens utbildningar så coachas Johanna personligen av Ellen.

Nina Lundberg, konsult på Avega, har arbetat som Business Analyst/Kravanalytiker och i teamledar-roller under ca 20 år. Hon gillar fokus på produkt och användare och använder sig av ”7 dimensions” i sitt dagliga arbete. Tidigare erfarenheter har bl.a. varit att få agilt kravarbete att flyta på bra i en hårt regulatoriskt styrd bransch.

Dela