Personlig utveckling genom coaching – lunchföreläsning

16 juni, 2022

Personlig utveckling genom coaching – lunchföreläsning - - Avega Group AB

Välkommen till en lunchföreläsning online om ”Personlig utveckling genom coaching”

– Vad innebär individuell coaching enligt ICF-standard och hur kan den vara en nyckel till personlig utveckling?

– Vad innebär det att vara coachande i sin vardag? Hur kan vi alla bli hjälpta av att bli coachade och att agera som coacher?

På denna Elevate bjuds vi på snabba insikter och utmanande tankar kring coaching som verktyg för personlig utveckling. För er som deltager finns även ett erbjudande om att efterföljande prova på individuell coaching genom att boka in sig på några coachsessioner med Peter (begränsat antal).

Föreläsare

Peter Haaland, ny konsult på Avega sedan maj 2022, certifierade sig som ICF-coach i vintras. Nu delar Peter med sig av sina kunskaper och upplevelser av coaching som verktyg för personlig utveckling. Utbildningen till coach har förändrat Peters bild av sig själv som ledare och av hur han vill leda andra. Han har även fått se hur coachandet hjälpt klienter att ta stora kliv i sin personliga utveckling.

Peter har flerårig erfarenhet från utbildningsbranschen, där han bland annat tagit fram koncept för utbildningsinnehåll riktat mot agil leverans och utförande av utbildningar via agila arbetssätt. Han har gedigen erfarenhet av digitalisering och agil transformation även utanför IT. Peter kommer även från en framgångsrik elitkarriär i innebandy, varifrån han hämtar mycket kunskap som han gärna applicerar i arbetslivet.

Dela