Leading SAFe 5.1

31-2 juni, 2022

Leading SAFe 5.1 - - Avega Group AB

Leading SAFe 5.1

Under den här utbildningen får du lära dig grundläggande principer och praxis för Agilt skalat arbetssätt med hjälp av Scaled Agile Framework. Eftersom det är en utökad version på tre dagar kan även mindre erfarna deltagare räkna med god behållning. Efter utbildningen kan deltagarna genomföra ett tillhörande distans-prov för att erhålla certifieringen SAFe Agilist 5.1.

Leading SAFe® 5.1 ger dig en förståelse för principerna bakom SAFe® samt hur du använder ramverket i praktiken. Du kommer att lära dig leverera värde via agila releasetåg, hur du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder en agil transformation inom hela organisationen. Du kommer förstå och tillgodogöra dig ett agilt mindset och hur du använder de praktiska redskapen inom SAFe® som stödjer de agila teamen, programmen, programportföljen samt koordinering av stora värdeströmmar med många deltagare.

Kursinnehåll:

Principerna bakom SAFe®

 • Ramverkets ursprung och bakomliggande principer
 • Strategier för att införa SAFe i en organisation
 • Agilt mindset och hur SAFe® stödjer Lean Thinking, Agile Development och Agile Architecture

Att organisera agila releasetåg (Agile Release Trains)

 • Agila releasetåg, identifiera, planera och genomföra en release
 • Arbetssätt och roller

PI planering (Program Increment planning)

 • Hur man kopplar ihop utveckling och affärsutveckling
 • Identifiering av beroenden mellan funktioner
 • Accelererat beslutsfattande

Agil portföljhantering

 • Agila transformationsmönster för strategi och finansiering, programledning och governance
 • Att koordinera stora värdeströmmar, och leverera värde

Att leda en Lean-Agile transformering

 • Vilka frågor bör ställas och besvaras innan man kör igång
 • Hur gör man i praktiken – road map
 • Vad avgör om agila transformationen lyckas eller ej

Målgrupp

Alla som snabbt vill få en övergripande förståelse för Scaled Agile Framework.

Kursledare

Håkan Lövén, konsult på Avega, har jobbat som konsult med organisationsutveckling i tekniska organisationer i +25 år, dom senaste 10 åren utifrån Lean-Agila principer. Han är certifierad SPC (SAFe Program Consultant) sedan 2016.

Dela