Kollektiv Intelligens – Avegas plattform för effektivt samarbete

30 april, 2022

Kollektiv Intelligens - Avegas plattform för effektivt samarbete - - Avega Group AB

Kollektiv Intelligens – Avegas plattform för effektivt samarbete

Kollektiv Intelligens handlar om samarbetsförmåga – att effektivt dela och integrera kunskap i olika konstellationer där människor samverkar. Avega erbjuder alla medarbetare utbildning i Kollektiv Intelligens. Syftet är att vi på Avega ska bli ännu bättre på att göra skillnad, skapa framgång och ha roligt – tillsammans, både internt och hos kund.

Vi och våra kunder verkar i en allt mer komplex omvärld. Många uppgifter kräver samverkan där vi löser problem i grupp. Förmågan att integrera och dela kunskap i dessa grupper blir allt mer avgörande för hur väl vi lyckas uppnå våra mål, både internt och ute hos kunder.

I utbildningen får du verktyg för att, genom bland annat självledarskap och reflektion, hjälpa grupper att effektivt nå gemensamma mål. Ansatsen och verktygen bygger på forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Utbildningen erbjuds i samarbete med Influence.

Elevate Program i fristående moduler

Utbildningen ges inom ramen för Elevate Program och består av fristående moduler. Efter att man har gått modulen Introduktion till Kollektiv Intelligens kan man välja att gå de moduler man vill i den ordning man önskar. Varje modul innehåller ett verktyg för Kollektiv Intelligens.

  • Introduktion
  • Feedback
  • Självpresentation
  • Reflektion
  • Utvärdering

Dela