Hur överlever man en SAFe implementation?

25 november, 2021

Hur överlever man en SAFe implementation? - - Avega Group AB

Hur överlever man en SAFe implementation?

Under den här Elevate-sessionen kommer vi att fokusera på  våra gemensamma erfarenheter av SAFe som agilt ramverk inom våra pågående och gamla uppdrag. Fokuset ligger på att hitta bra och kundanpassade lösningar kring hur vi kan hantera olika utmaningar och hur vi Aveganer kan stötta varandra att hantera dessa situationer.  

Vi inleder med att Johan Burén, agil coach med stor erfarenhet av att implementera SAFe, presenterar hur SAFe är tänkt att användas och implementeras. Han kommer även att nämna några av de fallgropar han stött på. Efter det bjuder vi upp Mattias Knutsson och Nils Linder på scenen. Mattias och Nils kommer att ge sina synpunkter på SAFe från ett utvecklarperspektiv respektive från standardapplikations perspektivet

Efter denna intro kommer vi i smågrupper att diskutera deltagarnas frågeställningar om utmaningarna med att jobba enligt SAFe. Vi avslutar med presentation och diskussion av gruppernas frågeställningar. Till vår hjälp har vi vår neutrala moderator Matts Eklund.

För att få ut det mesta av detta Elevate vill vi att ni som vill vara med skickar in minst två frågeställningar var som vi kan använda som underlag i våra gruppdiskussioner.

Dela