Hjärnfokus på det livslånga lärandet

29 mars, 2023

Hjärnfokus på det livslånga lärandet - - Avega Group AB

Hjärnfokus på det livslånga lärandet handlar om att skapa goda förutsättningar för att dela kunskap, både internt och externt.

Med grundläggande principer om hjärnan som är konstanta i en föränderlig värld får du med dig effektiva verktyg för att lära ut när du håller en dragning, presentation eller en workshop. Syftet är att bli bättre på att dela och förmedla kunskap som fastnar i mottagarnas minne.

En föränderlig värld kräver ett livslångt lärande. Att förstå hjärnan och lärandet skapar goda förutsättningar att lära ut.

Under seminariet får du med dig kunskap om den kognitiva neurovetenskapen och lärande samt konkreta strategier för att lära ut – oavsett ämne. Seminariet bygger på en neurovetenskaplig lärmodell (AGES) och du får tillfälle att reflektera och testa en del strategier som presenteras.

Storheten i hjärnfokus på lärande ligger i små justeringar av hur du vidareförmedlar kunskap. Alla kan bli bättre än vad de är på allt!

Talare

Annika Nilsson och Lena Winqvist är föreläsare, utbildare och läromedelsförfattare och är väl förtrogna med den kognitiva neurovetenskapen, hur man lär ut och förmedlar kunskap.

Dela