Från IT agilitet till Business Agility med Design Thinking och Change Management

25 mars, 2021

Från IT agilitet till Business Agility med Design Thinking och Change Management - - Avega Group AB

Från IT agilitet till Business Agility med Design Thinking och Change Management

Digital Transformation uppfattas ofta (och implementeras) felaktigt som en digitalisering av nuvarande processer, och den ”heta potatisen” kastas till IT som ett direkt resultat. Alternativt leds den digitala transformationen från IT sidan från början, som en agil transformation.

För att lyckas i vår alltmer snabbrörliga omvärld, måste organisationer fullt ut anamma hela innebörden av Business Agility, inklusive verksamhets sidan.

Medan agilitet har varit vanligt inom IT i flera år, är det mycket bredare konceptet med Business Agility fortfarande missförstått och tillämpas endast delvis. Detta är ett av hindren som uppstår under SAFe-implementeringar.

I denna interaktiva Webelevate lyfter vi fram och diskuterar följande frågeställningar:

– Varför ska Business Agility ha högsta prioritet för alla organisationer?

– Vad betyder Business Agility för en organisation?

– Vem är ansvarig för att uppnå en organisations agilitet?

– Hur kan Design Thinking bidra till större agilitet i hela organisationen?

– Hur kan Change Management öka sannolikheten till framgång?

– Vilka synergier uppstår om man kombinerar bägge metoderna?

Talarna

Alexandra Karacsonyi har en MBA från Stanford University och en bakgrund i affärsstrategi. Hon är en Design Thinking expert och föreläsare ackrediterad vid Stanford University och Genève universitet samt en certifierad Prosci ADKAR förändringsledare.

Christian de Loës, konsult på Avega, är Prosci ADKAR förändringsledare, programledare och konsult. Christian har många års erfarenhet av att leda både verksamhets- och IT transformationer samt att ge vägledning. Han är en SAFe 5 Agilist.

Dela