Förändringsledning med ADKAR

22-24 september, 2021

Förändringsledning med ADKAR - - Avega Group AB

Förändringsledning med ADKAR

Prosci ADKAR 3-dagars certifieringskurs!

Nu är det dags för en ny omgång av den populära ADKAR 3-dagars certifieringsutbildningen.

Målgrupp

  • Seniora ledare och konsulter, förändringsledare samt Dbvd
  • Intressenter som påverkas av betydande organisatoriska förändringar
  • Ledare som behöver kunna leda i förändring och vill kunna tillämpa PROSCI’s världsledande Change Management ADKAR metod samt tillhörande verktyg.

Mål med kursen

  • Att etablera en gemensam definition av förändringsledning och hur en organisation påverkas av genomförandet
  • Att förstå forskningen och best practices kring förändringsledning
  • Att förstå koppling mellan och utfall av förändringsledarskap, förändringshantering och projektledning
  • Att skapa förståelse för de tre faserna inom organisationsförändring och ADKAR-modellen för individuell förändring
  • Att praktiskt tillämpa PROSCI’s metodik på ditt eget förändringsinitiativ på kursen

Lärare

Didde Alexandersen, som ADKAR-instruktör engageras av Nexum. Didde är dansk och baserad i Köpenhamn. Nexum (tidigare Proacteur) är auktoriserade av PROSCI för utbildning och certifiering på ADKAR i Sverige, Norge och Danmark.

Övrigt

Vi startar kursen kl. 09.00 med avbrott för kaffe och lunch.
Vi avslutar som senast kl. 17.00 onsdag-torsdag och kl. 16.00 fredag.

Dela