Flödeseffektivitet för nybörjare

20 februari, 2023

Flödeseffektivitet för nybörjare - - Avega Group AB

I sammanhanget Agilt arbetssätt talar man allt oftare om flödeseffektivitet som en avgörande princip. Under den här workshop-simuleringen kommer deltagarna praktiskt få uppleva vad det betyder och innebär.

Flödes effektivitet har sitt ursprung i Toyota Production System, förfinat i Lean, för att idag vara.. allmän egendom. Vi kommer inte titta på dom här källorna, utan så avskalat som möjligt fokusera på system/produkt-utveckling i form av ett antal praktiska simuleringar.

Förkunskaper

Inga som helst. Det kan till och med vara en fördel om deltagarna inte har för mycket teorier med sig i bagaget.

Talare

Håkan Lövén, konsult på Avega, arbetar som konsult med organisationsutveckling sedan 1996. På Avega sedan 2014. Erik Schuman, konsult på Avega, är ”fullstack”-konsult inom allt som stavas Agilt. På Avega sedan 2015.

Dela