Elevates Blixttalarskola HT-2021

1-16 december, 2021

Elevates Blixttalarskola HT-2021 - - Avega Group AB

Elevates Blixttalarskola HT-2021

Kom och träna dig i att hålla korta OCH kraftfulla framföranden!

I en mindre grupp skapar vi en trygg och stöttande miljö där vi coachar varandra i talets gåva när det kommer till blixttal (5 – 7 minuter).

Inga förkunskaper eller tidigare erfarenhet krävs. Inför första tillfället behöver deltagaren ha ett ämne och/eller budskap. Allt därutöver kommer deltagarna att skapa under utbildningen med stöd av kursledare och övriga kurskamrater.

För att få ut maximalt bör man delta i alla tillfällen.

  • 1 november kl 16:00-18:00 – Föreläsning och diskussion
  • 15 november kl 16:00-18:00 – Träning och coaching
  • 29 november kl 16:00-18:00 – Träning och coaching
  • 14 december kl 16:00-18:00 – Genrep och coaching
  • 16 december (tid ej satt) – Blixttalsevent

Coach: Håkan Lövén, konsult på Avega, omfattande erfarenhet som föreläsare, både inom Elevate och i uppdrag. Han är därutöver diplomerad T3-instruktör (train the trainer).

Dela