Effektiv dokumenthantering med PowerAutomate i kombination med SharePoint/Office 365

3 mars, 2022

Effektiv dokumenthantering med PowerAutomate i kombination med SharePoint/Office 365 - - Avega Group AB

Effektiv dokumenthantering med PowerAutomate i kombination med SharePoint/Office 365

Power Automate (tidigare kallat Flow) är en av de nyare komponenterna i Microsofts produktportfölj, som primärt används för att förenkla vardagen för användare med hjälp av arbetsflöden som kan automatisera tidsödande uppgifter i olika program och processer.

Power Automate kan också användas i kombination med t.ex. SharePoint och Office 365 för att skapa kraftfulla arbetsflöden. Just arbetsflöden i samband med dokumenthantering har varit en av SharePoints svaga punkter de senaste åren, i alla fall om man vill undvika kostsamma specialanpassningar. Fredric kommer att visa en praktisk tillämpning som visar hur man kan använda Power Automate för att genomföra ett avancerat attest-/godkännandeflöde i SharePoint kopplat till publicering av dokument.

Flödet är inspirerat av den lösning ett team från Avega byggt för en kund under 2020-2021, med fokus på de delar som byggdes med hjälp av Power Automate.

Vad är Power Automate?

Power Automate är i grunden en molnbaserad tjänst som kan användas för att förenkla vardagen för användare med hjälp av arbetsflöden som kan automatisera tidsödande uppgifter i olika program och processer.

Power Automate är en del av Microsofts Power-plattform: https://powerplatform.microsoft.com/sv-se/

Talare

Fredric Olesen, konsult på Avega, är en erfaren lösningsarkitekt som jobbat med dokument- och ärendehantering i över 20 år, primärt i offentlig sektor. Har jobbat på Avega i Göteborg sedan 2016.

Dela