Effekthemtagning vid Agil transformation

26 april, 2022

Effekthemtagning vid Agil transformation - - Avega Group AB

Effekthemtagning vid Agil transformation

Många Agila transformationer har gjorts genom åren, inte lika många ses som framgångsrika. Frågan är; hur avgör man det? Det tänkte Avegas konsult och föreläsare Håkan Lövén svara på och då inte bara konceptuellt, utan också rent praktiskt.

Delar av innehållet:

  • Business Agility, Agil organisation, Agil transformation..?
  • Förändringsinsikt genom “vad och varför”
  • Använda standardramverk (tex. SAFe och LeSS) eller plocka russin
  • Mätetal för prestationsorienterad uppföljning
  • Baseline, trender och kontinuerlig förbättring

Om föreläsaren

Håkan Lövén med över 25 års erfarenhet av organisationsutveckling, är konsult på Avega group sedan 2014. Dom senaste 10 åren har hans fokus varit att utveckla IT-organisationer baserat på Lean-Agil principer. Utöver hans konsulterande roll är han också uppskattad föreläsare och kursledare.

Upplägg – digitalt via Microsoft Teams

Presentation 30 min följt av frågor 15 min. Seminariet börjar kl. 08.15 och slutar 09.00.

Vid frågor om eventet kontakta gärna:

Niklas Rask
E-post: niklas.rask@avegagroup.se
Telefon: 0725-723303

Dela