Discover to Deliver – lär dig framgångsrikt agilt kravarbete!

24-25 augusti, 2023

Agil projektledning och kravarbete föreläsning

Lär dig ett vässat angreppssätt för att förfina krav i en backlog. Med hjälp av ”7 Dimensions”, ”Structured conversation” och värdefokus tar vi fram rätt lösning i rätt tid. Kursen baseras på Ellen Gottesdieners bok och beprövade approach ”Discover to Deliver” – Avega erbjuder stolt denna utbildning som enda ackrediterade företag i Norden. 

För att utveckla med fokus på verksamhetsvärde krävs ett gemensamt ständigt pågående insiktsarbete (discovery). Många team brottas dock med kravarbetet, sprängfyllda backlogs, oklara prioriteringar och oförutsägbart sprintarbete. I den här utbildningen lär du dig verktyg för att bemästra dessa utmaningar.

Du lär dig förfina och stycka kraven med hjälp av 7 dimensioner, strukturera samtalet och driva prioritering och planering baserat på värdet. Kursen innehåller bl a följande delar:

  • Att fokusera på värde, och använda det som grund för förfining och prioritering
  • Kraftfullt samarbete i kravworkshops
  • Att engagera rätt stakeholders
  • Att förfina och beskriva krav m h a ”7 Dimensions”
  • ”Lagom” detaljnivå beroende på tidshorisont
  • Att utforska och destillera alternativ m h a ”Structured Conversations”
  • Modeller understödjer backlogen
  • Att skära user stories och göra dem ”ready ready”

Förmågor som gör det möjligt för dig att stödja, driva eller facilitera ett kravarbete, i tidigare eller senare skeden, och i såväl som utanför team.

För vem är kursen?

Du arbetar troligen i roller som Produktägare, BA, Kravare, Projektledare, UX-are, ScrumMaster, Verksamhetsanalytiker, eller liknande.

Förkunskaper

Agila arbetssätt ingår inte i kursen, utan vi förutsätter att deltagarna har en grundläggande förståelse och erfarenhet av detta.

Lärare

Johanna Romin har arbetat som BA (Busness Analyst, eller Kravare) i dryga 20 år, och undervisat inom krav och workshopledning i ca 10. Johanna har under senare år inspirerats mycket av Ellen Gottesdiener och hennes tekniker, som hon även använt i olika kundprojekt. I och med Avegas ackreditering av Ellens utbildningar så coachas Johanna personligen av Ellen.

Nina Lundberg har arbetat som Business Analyst/Kravanalytiker och i teamledar-roller under ca 20 år. Hon gillar fokus på produkt och användare och använder sig av ”7 dimensions” i sitt dagliga arbete. Tidigare erfarenheter har bl.a. varit att få agilt kravarbete att flyta på bra i en hårt regulatoriskt styrd bransch.

Tider

Kursen pågår 24.e – 25.e augusti och startar kl 9:00 och avslutas kl 17:00 båda dagarna. Formatet är ’fysiskt’, dvs det går inte att delta på distans. Gemensam lunch ordnas för kursdeltagarna.

Kostnad

Kursavgift 16.500 kr (exkl moms). Kursavgiften kommer att faktureras i efterhand.

Dela