Discover to Deliver – lär dig framgångsrikt agilt kravarbete!

23-26 mars, 2021

Discover to Deliver - lär dig framgångsrikt agilt kravarbete! - - Avega Group AB

Discover to Deliver – lär dig framgångsrikt agilt kravarbete!

Lär dig ett vässat angreppssätt för att förfina krav i en backlog. Med hjälp av ”7 Dimensions”, ”Structured conversation” och värdefokus tar vi fram rätt lösning i rätt tid. Kursen baseras på Ellen Gottesdieners bok och beprövade approach ”Discover to Deliver” – Avega kan nu stolt erbjuda denna utbildning som enda ackrediterade företag i Norden.

För att utveckla med fokus på verksamhetsvärde krävs ett gemensamt ständigt pågående insiktsarbete (discovery). Många team brottas dock med kravarbetet, sprängfyllda backlogs, oklara prioriteringar och oförutsägbart sprintarbete. I den här utbildningen lär du dig verktyg för att bemästra dessa utmaningar.

Du lär dig förfina och stycka kraven med hjälp av 7 dimensioner, strukturera samtalet och driva prioritering och planering baserat på värdet. Kursen innehåller bl a följande delar:

  • Att fokusera på värde, och använda det som grund för förfining och prioritering
  • Kraftfullt samarbete i kravworkshops
  • Att engagera rätt stakeholders
  • Att förfina och beskriva krav m h a ”7 Dimensions”
  • ”Lagom” detaljnivå beroende på tidshorisont
  • Att utforska och destillera alternativ m h a ”Structured Conversations”
  • Modeller understödjer backlogen
  • Att skära user stories och göra dem ”ready ready”

Förmågor som gör det möjligt för dig att stödja, driva eller facilitera ett kravarbete, i tidigare eller senare skeden, och i såväl som utanför team.

För vem är kursen?

Du arbetar troligen i roller som Produktägare, BA, Kravare, Projektledare, UX-are, ScrumMaster, Verksamhetsanalytiker, eller liknande.

Förkunskaper

Agila arbetssätt ingår inte i kursen, utan vi förutsätter att deltagarna har en grundläggande förståelse och erfarenhet av detta.

Lärare

Discover to Deliver - lär dig framgångsrikt agilt kravarbete! - - Avega Group ABJohanna Romin, konsult på Avega, har arbetat som BA (Busness Analyst, eller Kravare) i närmare 20 år, och undervisat inom krav och workshopledning i ca 10. Johanna har under senare år inspirerats mycket av Ellen Gottesdiener och hennes tekniker, som hon även använt i olika kundprojekt. I och med Avegas ackreditering av Ellens utbildningar så coachas Johanna personligen av Ellen.

Dela