Discover to Deliver – lär dig framgångsrikt agilt kravarbete!

10-11 april, 2024

Agil projektledning och kravarbete föreläsning

Lär dig ett vässat angreppssätt för att förfina krav i en backlog. Med hjälp av ”7 Dimensions”, ”Structured conversation” och värdefokus tar vi fram rätt lösning i rätt tid. Kursen baseras på Ellen Gottesdieners bok och beprövade approach ”Discover to Deliver” – Avega erbjuder stolt denna utbildning som enda ackrediterade företag i Norden. 

För att utveckla med fokus på verksamhetsvärde krävs ett gemensamt ständigt pågående insiktsarbete (discovery). Många team brottas dock med kravarbetet, sprängfyllda backlogs, oklara prioriteringar och oförutsägbart sprintarbete. I den här utbildningen lär du dig verktyg för att bemästra dessa utmaningar.

Du lär dig förfina och stycka kraven med hjälp av 7 dimensioner, strukturera samtalet och driva prioritering och planering baserat på värdet. Kursen innehåller bl a följande delar:

  • Att fokusera på värde, och använda det som grund för förfining och prioritering
  • Kraftfullt samarbete i kravworkshops
  • Att engagera rätt stakeholders
  • Att förfina och beskriva krav m h a ”7 Dimensions”
  • ”Lagom” detaljnivå beroende på tidshorisont
  • Att utforska och destillera alternativ m h a ”Structured Conversations”
  • Modeller understödjer backlogen
  • Att skära user stories och göra dem ”ready ready”

Förmågor som gör det möjligt för dig att stödja, driva eller facilitera ett kravarbete, i tidigare eller senare skeden, och i såväl som utanför team.

För vem är kursen?

Du arbetar troligen i roller som Produktägare, BA, Kravare, Projektledare, UX-are, ScrumMaster, Verksamhetsanalytiker, eller liknande.

Förkunskaper

Agila arbetssätt ingår inte i kursen, utan vi förutsätter att deltagarna har en grundläggande förståelse och erfarenhet av detta.

Lärare

Johanna Romin har arbetat som BA (Busness Analyst, eller Kravare) i dryga 20 år, och undervisat inom krav och workshopledning i ca 10. Johanna har under senare år inspirerats mycket av Ellen Gottesdiener och hennes tekniker, som hon även använt i olika kundprojekt. I och med Avegas ackreditering av Ellens utbildningar så coachas Johanna personligen av Ellen.

Nina Lundberg har arbetat som Business Analyst/Kravanalytiker och i teamledar-roller under ca 20 år. Hon gillar fokus på produkt och användare och använder sig av ”7 dimensions” i sitt dagliga arbete. Tidigare erfarenheter har bl.a. varit att få agilt kravarbete att flyta på bra i en hårt regulatoriskt styrd bransch.

Plats Avegas lokaler, Grev Turegatan 11A, plan 3, Stockholm.Ingång i Sturegallerian mittemot restaurang Tures.

10.e – 11.e april 2024Kursen startar kl 9:00 och avslutas kl 17:00 båda dagarna. Formatet är ’fysiskt’, dvs det går inte att delta på distans. Gemensam lunch ordnas för kursdeltagarna.

Kostnad
Kursavgift 16.500 kr (exkl moms)(Aveganer 7.750 kr)

Anmälan!

Kursavgiften kommer att faktureras i efterhand.

Kursen har ett minimiantal på 8 deltagare. Anmäl senast den första april. Beslut om kursen skjuts upp tas 7 dagar innan kursstart.

Dela