Bokcirkel – Uppstartsmöte

9 februari, 2022

Bokcirkel – Uppstartsmöte - - Avega Group AB

Bokcirkel – Uppstartsmöte

DataOps är en av de hetare trenderna inom BI och analytics. Det är en samling tekniska tumregler, kulturella normer och arkitekturmönster som gör att man kan leverera nya insikter i en hög, stabil och hållbar takt. Det är influerat av agile, DevOps och lean.

Kom med i den här bokcirkeln för att öka din allmänbildning inom DataOps ihop med andra.

En bokcirkel är ett fantastiskt sätt att lära sig på. Läsningen blir av. Och genom att läsa tillsammans får vi tid att reflektera, resonera och få nya insikter. För att det ska fungera bra så läser vi i samma takt och samlas med jämna mellanrum och diskuterar våra nya insikter. Man kan t.ex. organisera sig som Lean coffee.

Praktiskt så tar vi ett uppstartsmöte och delar upp oss i flera grupper vid behov och utser en eller fler facilatorer. I övrigt självorganiserar grupperna sig.

Vi utgår från boken The DataOps Cookbook.

Dela