Bli diplomerad handledare Orangino Work

22 mars, 2022

Bli diplomerad handledare Orangino Work - - Avega Group AB

Bli diplomerad handledare Orangino Work

Träna ditt team att prestera mer och må bättre.

Psykologisk trygghet är avgörande för högpresterande team. Det är något som alla team kan träna upp och utveckla. Orangino Work ger träning som är lättsamt kul och ger konkreta resultat. Forskning vid Lunds Universitet har påvisat att träningen med det här dialogverktyget ökar både psykologisk trygghet och inre motivation i team.

Endagskursen är praktisk träning där du; deltar i och handleder verktygets övningar, coachas att förbereda underlag för din första egna workshop & får med dig hela verktygslådan Orangino Work.

Ert teamwork förbättras snabbt genom att ni; blir öppnare och lyssnar mer på varandra, lär av och tillvaratar varandras olika perspektiv & utvecklas med hjälp av feedback.

Under den intensiva kursdagen lär du dig handleda dialogverktyget och hur du skapar bättre teamwork med Orangino Work. Du får direkt kraftfulla resultat i ditt eget (eller andras) team.

Ur kursinnehållet:

  • Framgångsrikt teamwork
  • Verktyget Orangino Work
  • Praktisk träning – delta i och handled övningar
  • Effekterna av träning och påvisade forskningsresultat
  • Förbered din workshop i egna teamet

Kursmaterialet:

Verktygslådan Orangino Work ingår i kursavgiften. Förutom kursdokumentation får du:

  • Fysisk arbetsbox (220 kort med definierade arbetsbeteenden, skattningsverktyg)
  • Handledarstöd som gör det lätt att komma igång(PDF)
  • Beskrivning av interaktiva övningar och dialogprocess(PDF)
  • Material för uppföljning av teamens workshop-resultat (PDF)

Kursledare

Ulla Osterman med 30 års erfarenhet av grupp- och organisationsutveckling, är också en av skaparna bakom Orangino Work. (ja, hon var också med och tog fram sällskapsspelet Orangino en gång i tiden)

Dela