Bli certifierad i ADKAR förändringsledning

15-17 november, 2022

Bli certifierad i ADKAR förändringsledning - - Avega Group AB

Lyckas ännu bättre i dina uppdrag och projekt!

Många projekt och förändringsinitiativ lider fortfarande av att det går trögt eller att önskade effekter inte uppnås eller gör så långt senare än planerat. En huvudorsak är att man underskattar den mänskliga sidan av förändringen och bygger som en följd av detta onödigt motstånd till förändrade av agila arbetssätt (SAFe mfl), införande av nya IT stöd med mera.

Snart är det dags för en ny omgång av den populära 3-dagars certifieringsutbildningen.

Som ett Elevate Program kommer Avega att genomföra en tredagars-utbildning i förändringsledning med certifiering på ADKAR från Prosci. Det är den mest väletablerade och kända, oberoende förändringsledningsmetodiken och en högklassig utbildning som vi ser en alltmer ökad efterfrågan på. På denna kurs kommer du att praktiskt lära dig att tillämpa Prosci’s ADKAR baserade metodik och modell på ditt eget förändringsinitiativ.

Målgrupp 

 • Ledare och konsulter, förändringsledare samt dotterbolags VD som avser tillämpa kunskapen i sitt arbete
 • Intressenter som påverkas av betydande organisatoriska förändringar
 • Ledare som behöver kunna leda i förändring och vill kunna tillämpa Prosci’s världsledande Change Management ADKAR metod samt tillhörande verktyg

Mål med certifieringskursen

 • Att etablera en gemensam definition av förändringsledning och hur en organisation påverkas av genomförandet
 • Att förstå forskningen och best practices kring förändringsledning
 • Att förstå de faktorer som med rätt utförd förändringsledning påverkar avkastning på utförda investeringar
 • Att förstå koppling mellan och utfall av förändringsledarskap, förändringsledning och projektledning
 • Att skapa förståelse för de tre faserna inom organisationsförändring och ADKAR-modellen för individuell förändring
 • Att praktiskt tillämpa Prosci’s förändringsledningsmodell på ditt förändringsinitiativ hos kund/internt.

Kursmaterialet:

En ettårig förnybar licens till Prosci’s kraftfulla online verktyg ingår i kursavgiften. Förutom kursdokumentation får du tillgång till:

 • Research Hub – Best Practices in Change Management – 11th Edition, Applications of ADKAR
 • Knowledge Hub – Practitioner Program
 • Proxima – ett praktiskt och mycket användbart webbaserad handledningsstöd som steg-för-steg hjälper dig att leda genom hela förändringen

Kursledare

Jannie Aasted Skov-Hansen från Nexum med 20 års erfarenhet av förändringsledning samt grupp- och organisationsutveckling tillsammans med en instruktörskollega leder oss genom dessa intensiva och lärorika certifieringsdagar.

Dela