Avegas Workshopledarprogram är nu omarbetat i online-format!

16-18 maj, 2021

Avegas Workshopledarprogram är nu omarbetat i online-format! - - Avega Group AB

Avegas Workshopledarprogram är nu omarbetat i online-format!

Denna utbildning ger dig träning i att hålla workshops med förstklassigt resultat.

Planering, genomförande och effekthemtagning av en workshop utförd och faciliterad på ett professionellt sätt. Under sex olika tillfällen april-maj fördjupar vi oss med både teori och praktisk träning med fiktiva case.

Plats
Detta är en online-kurs.

Vi använder oss av Microsoft Teams, samt kommer att nyttja samarbetsverktyget Miro.

Dela