AI-assistenter i praktiken – Är framtiden för testdriven utveckling redan här?

15 juni, 2023

AI-assistenter i praktiken – Är framtiden för testdriven utveckling redan här? - - Avega Group AB

Vi dyker ned i den spännande världen av testdriven programvaruutveckling där AI-assistenter håller på att omdefiniera spelreglerna. Vi kommer att utforska om AI-assistenter är redo att ta över testningsscenen helt och hållet, eller åtminstone effektivisera och snabba upp processen.

Genom att gå igenom de mest lovande alternativen på marknaden och visa praktiska exempel, kommer vi att diskutera hur dessa teknologier kan identifiera buggar, generera testfall och förutsäga framtida fel, samt vilka nya möjligheter och utmaningar detta kan medföra för framtiden för programvaruutveckling.

Tänkt publik

Systemutvecklare som är intresserade av att effektivisera sitt arbete med en AI-assistent

Om talaren

Johan Ahlberg är en erfaren systemutvecklingskonsult med över 15 års erfarenhet, specialiserad på .NET-plattformen. Utöver sin expertis inom .NET är Johan djupt intresserad av AI-teknik och dess påverkan på både individer och samhället i stort. Han tror att AI kommer att förändra hur vi arbetar och interagerar, och han är ständigt på jakt efter nya sätt att integrera AI-teknik i sitt arbete för att skapa ännu bättre lösningar och tjänster.

 

Dela