Podcast

VsCode vs. Neovim vs. Webstorm(Jetbrains)

Avega logo

Av Avega

I det här avsnittet diskuterar Johan B, Mattias och Fredrik editors! Alla tre har olika preferenser vad det gäller valet av editor. De utvalda kandidaterna är VsCode, Neovim och Webstorm(Jetbrains). In och lyssna när de tre försöker enas om vilken som är DEN BÄSTA editor!

Lyssna på avsnittet nedan!

Dela