Blogg

Vad är välfärdsbedrägerier och hur kan vi bekämpa dem?

Av Stefan Jonsson

Välfärdsbedrägerier är brott som riktas mot välfärdssystemet. Dessa brott är allvarliga och påverkar inte bara samhällets resurser utan även de som faktiskt behöver stöd. Detta blogginlägg utforskar olika typer av välfärdsbedrägerier och straff samt presenterar den nya myndigheten inom området.

För att minska välfärdsbedrägerier samarbetar myndigheter med olika metoder för att upptäcka, utreda och åtala de skyldiga. Avega har kunskaperna att stötta myndigheternas arbete genom innovativ IT-kompetens.

Exempel på välfärdsbedrägerier

Välfärdsbedrägerier innebär ofta att man ger falsk information, döljer relevant information eller manipulerar omständigheter för att få olovlig ekonomisk vinning. Exempel är:

  • Falska ansökningar: Att lämna in ansökningar med vilseledande eller falsk information för att erhålla bidrag eller förmåner man inte är berättigad till. Det kan innefatta att uppge falska inkomstuppgifter, felaktiga boendeförhållanden eller andra vilseledande detaljer.
  • Dubbelmottagande: Att samtidigt erhålla förmåner eller bidrag från olika källor genom att medvetet inte rapportera om befintliga förmåner. Det kan innebära att man får samma förmån från olika myndigheter eller genom att utnyttja olika identiteter.
  • Fusk med identitet: Att använda stulna eller falska identiteter för att ansöka om och erhålla välfärdsförmåner eller för att undgå upptäckt vid bedrägeri.
  • Undanhållande av information: Att medvetet dölja eller inte rapportera om förändrade omständigheter, exempelvis ökade inkomster eller förbättrade levnadsförhållanden, för att fortsätta att få förmåner som man inte längre är berättigad till.
  • Organiserad brottslighet: Vissa välfärdsbedrägerier kan vara organiserade och utföras av kriminella nätverk eller grupper som systematiskt utnyttjar välfärdssystemet för ekonomisk vinning.

Allvarliga brott som urholkar samhällets resurser

Välfärdsbedrägerier utgör allvarliga brott som underminerar samhällets resurser och påverkar de mest behövande. Genom att bekämpa dessa brott säkerställs en starkare och mer rättvis välfärdsinfrastruktur för alla.Straffen för välfärdsbedrägerier varierar och kan innefatta böter, fängelsestraff och återbetalning av olovligt erhållna förmåner.

Ny myndighet startas 1 januari 2024

Den kommande Utbetalningsmyndigheten som bildas 1 januari 2024 kommer att spela en viktig roll i att effektivisera arbetet mot välfärdsbedrägerier och säkerställa rättvis fördelning av bidrag och förmåner. Genom samarbete mellan myndigheter och innovativa tekniska lösningar kan bedrägerierna kraftigt minska och vi kan skydda vårt välfärdssystem.

Behöver du en senior specialistkonsult inom området välfärdsbedrägerier? Ta då kontakt med oss på Avega!

Stefan Jonsson, konsult Financial Crime Prevention på Avega

Dela