tillgänglighet

Tillgänglighetsdirektivet blir lag – detta behöver du tänka på

Av Johan Lundqvist

Den 28 juni 2025 börjar tillgänglighetsdirektivet tillämpas som lag inom EU. Hur gör man sin webbsida tillgänglig? Vad behöver man tänka på?

En bra utgångspunkt är de fyra grundläggande principerna i tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De förkortas ofta POUR: Möjlig att uppfatta (Perceivable), Hanterbar (Operable), Robust (Robust) och Begriplig (Understandable).

Möjlig att uppfatta (Perceivable)
Gränssnittet och dess innehåll måste presenteras på sätt som kan uppfattas av alla användare. Det innebär att användarna måste kunna se eller höra innehållet, eller använda alternativa sätt att uppfatta det, som till exempel textbeskrivningar för bilder eller undertexter för videor.

Hanterbar (Operable)
Användargränssnittet och navigeringen måste vara hanterbar. Det betyder bland annat att alla funktioner ska vara tillgängliga via tangentbordet och att användarna inte får hindras av tidsbegränsningar. Exempel på detta kan vara att tillhandahålla alternativa inmatningsmetoder och ge tillräcklig tid för att utföra åtgärder.

Robust (Robust)
Innehållet måste vara robust nog att kunna tolkas tillförlitligt av en bred uppsättning användarprogram, inklusive hjälpmedel som till exempel skärmläsare. Detta innebär att använda standardiserade kodningsmetoder och säkerställa kompatibilitet med olika webbläsare och enheter.

Begriplig (Understandable)
Informationen och användargränssnittets funktion måste vara lätt att förstå. Det innebär att göra texten läsbar och begriplig, att gränssnittet fungerar på förutsägbara sätt och att hjälpa användarna att undvika och rätta till misstag.

Tillgänglighet på webben är nödvändigt för att skapa en inkluderande digital värld. Genom att följa de fyra principerna för tillgänglighet kan vi skapa webbplatser som inte bara fungerar för alla användare, utan också förbättrar användarupplevelsen och affärsresultaten.

Läs mer om våra tjänster inom systemutveckling och arkitektur!

Dela