Podcast

Growth mindset – Hur utvecklas vi tillsammans i grupp utan prestige?

Avega logo

Av Avega

I det här avsnittet diskuterar vi kring ett ämne, Growth mindset, som vi har blivit intresserade av på senare tid. Avegas konsulter Andreas, Oscar och Kim går igenom två koncept som heter Growth mindset och Fixed mindset.

Personer med ett Growth Mindset tror att alla kan lära och växa. Fokuserar på inlärning och är öppen för utmaningar. Att anstränga sig är en nyckelfaktor och lär av andras framgång.

Motsatsen till Growth mindset är Fixed mindset, dessa personer tror att en persons förmåga är begränsad, främst sin egen. Dem känner ett behov av att konstant bevisa sig själv, undviker utmaningar och ger upp. Känner sig ofta hotad av andras framgång. Rädd för att bli dömd utifrån sin förmåga och är det inte perfekt första gången är det inte värt att göra.

En person kan ha en mix av fixed och growth mindset eller så kan dom applicera ett fixed/growth mindset i olika situationer. Medvetenhet om vilket mindset du lutar åt i olika situationer kan hjälpa dig förändra.

Lyssna på avsnittet nedan!

Dela