Podcast

Är React nya IBM?

Avega logo

Av Avega

I vilket tillstånd befinner sig React? Har ramverket blivit en stor ond entitet som man väljer för att man kan anta att alla ”kan det”? Hur står sig React mot de andra ramverken? Vad är egentligen viktigt när man väljer ett front-end-ramverk?

Lyssna på avsnittet nedan!

Dela