Podcast

Är du en produktiv utvecklare?

Avega logo

Av Avega

Är du produktiv? Det är Oscar, Mattias och Axel. Så in och lyssna vad de har för knep för att hålla fokus och vara högproduktiv!

Detta är del 1 där vi bara fokuserar på hur du som individ är produktiv, för att i nästa del fokusera på teamets och organisationens produktivitet.

Lyssna på avsnittet nedan!

 

Här i del 2 pratar vi om hur ditt team blir mer produktivt. Dock blir det svårt att prata om teamets produktivitet utan att börja prata om organisationen, så de gör vi också!

Lyssna på avsnittet nedan!

 

Dela