Blogg, AI, Copilot, Digital Transformation, Microsoft 365

AI-assistenten Copilot revolutionerar arbetet inom Microsoft 365

Av Joakim Westergren

Microsoft har gett sin AI-assistent namnet Copilot. Med stor sannolikhet kommer Copilot att revolutionera vårt sätt att jobba med flertalet Microsoft applikationer inom snar framtid. I den här artikeln fokuserar vi på Copilot inom Microsoft 365. Hur kan AI-assistenten användas i praktiken, varifrån kommer datan och vilka risker finns?

Vad är Copilot i Microsoft 365 och hur fungerar den?

Copilot är en AI-assistent som hjälper användare i applikationer inom Microsoft 365. När användaren arbetar i exempelvis Word eller Excel, kommer Copilot att ge förslag på vad som ska skrivas eller vad som ska göras baserat på tidigare handlingar. Copilot kan även bidra med att fylla i formulär och tabeller, söka efter information och skapa presentationer.

Copilot har också integrerats med andra Microsoft 365-applikationer, såsom Outlook och Teams, för att hantera mejl, kalendrar och samarbeta mer effektivt med kollegor. Den utvecklas och kommer att synas alltmer integrerad i Dynamics 365.

Maskininlärning och dataanalys används för att förstå beteenden och preferenser. Copilot har utvecklats av OpenAI i samarbete med GitHub. Microsoft har investerat i OpenAI, vilket gör att de har möjlighet att integrera tekniken till sina produkter och tjänster.

Rätt använd ger Copilot enorm snabbhet

En av de största fördelarna med Copilot är att den kan hjälpa användare att arbeta snabbare och mer effektivt. Copilot kan också hjälpa användare att jobba på helt nya sätt och lära sig nya funktioner som de kanske inte känner till.

En nackdel med Copilot kan vara att den kan vara lite för påträngande för vissa användare, eftersom den föreslår olika kommandon och alternativ. Dessutom kan assistenten ibland ge felaktiga förslag. Det resultat som Copilot föreslår kan ses som en draft som användaren validerar och justerar innan det används.

Så här kan Copilot i Microsoft 365 hjälpa dig som användare i praktiken

Copilot är en kraftfull assistent som kan hjälpa användare att utföra en mängd olika uppgifter i Microsoft 365-applikationer och tjänster. Här följer några konkreta exempel:

  • Skapa ett dokument: Copilot kan hjälpa användare att skapa ett nytt dokument i Microsoft Word genom att föreslå passande rubriker, stycken och punktlistor. Dessutom kan Copilot föreslå lämpligt typsnitt, storlek på text och färg
  • Skicka en e-post: Copilot kan hjälpa användare att skriva och skicka e-post i Outlook genom att föreslå passande fraser och formuleringar baserat på kontexten och tidigare kommunikation med mottagaren. Copilot kan också föreslå relevanta bilagor baserat på ämnet och innehållet.
  • Hitta information: Copilot kan hjälpa användare att hitta information snabbt i Microsoft Teams genom att föreslå relevanta filer, chattmeddelanden och dokument baserat på sökord och användarens tidigare sökhistorik.
  • Schemalägga möten: Copilot kan hjälpa användare att schemalägga möten i Outlook genom att föreslå tider som fungerar för alla deltagare baserat på deras kalenderuppgifter. Copilot kan också föreslå lämpliga mötesplatser och påminna användare om kommande möten.
  • Översätta text: Copilot kan hjälpa användare att översätta text i Microsoft Word och PowerPoint till ett annat språk genom att använda inbyggda översättningsverktyg. Detta är mycket tidsbesparande för användare som behöver skapa material på flera språk.
  • Föreslå presentationer: Copilot kan hjälpa användare att skapa imponerande presentationer i PowerPoint genom att föreslå passande bilder, grafik och diagram. Copilot kan också föreslå lämpliga designmallar som hjälper användare att skapa en professionell presentation i enighet med en grafisk profil.

Var kommer datan från och hur säkerställs datasekretessen?

Säkerhet och datasekretess är alltid en viktig faktor att ta hänsyn till när man använder nya verktyg och Copilot i Microsoft 365 är inget undantag.

Copilot använder ett flertal källor för att samla in data. Dessa är bland annat användarens interaktion med Microsoft 365-applikationer och tjänster, anonymiserad data från andra användare och data från tredjepartsintegrationer.

För att säkerställa datasekretessen har Microsoft implementerat flera säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering av data vid överföring och lagring, samt användning av flera autentiseringsfaktorer.

Dela