Kundcase

Verksamheten i fokus när ICA Banken utvecklade företagsbank

Verksamheten i fokus när ICA Banken utvecklade företagsbank - - Avega Group AB

Verksamheten i fokus när ICA Banken utvecklade företagsbank

När ICA Gruppen behövde en ny lösning för att hantera butikernas bankärenden valde ICA att utöka ICA Bankens verksamhet med en företagsbank. Genom att utföra en verksamhetsanalys parallellt med utvecklingen kunde ICA Banken, med Avegas hjälp, lansera en egen företagsbank på 17 månader som mötte verksamhetens behov.

När Avega kom in i projektet hade IT-utvecklingen av den nya företagsbanken påbörjats. För att säkra att lösningen mötte verksamhetens krav utan att tappa tid initierade Avega en verksamhetsanalys parallellt med att utvecklingen av företagsbanken fortsatte enligt plan.

Gap-analys av utveckling och krav gav verksamhetsfokus

Efter genomförd verksamhetsanalys, där kravsammanställning och intressent- analys ingick, utfördes en gap-analys på färdig och planerad utveckling i förhållande till de behov verksamhetsanalysen visade. Resultatet av gap-analysen ledde till att verksamheten integrerades i projektet och blev delaktiga i lösningen. De över hundra projektmedlemmarna på flera orter i Sverige samt i England och Indien organiserades i tre delprojekt: IT, utveckling och verksamhet, där verksamheten var drivande.

Ny företagsbank som mötte verksamhetens krav på 17 månader

Genom att utföra en verksamhetsanalys parallellt med utvecklingen kunde den nya företagsbanken lanseras på 17 månader. Lösningen mötte verksamhetens krav och drog även fördelar av den unika butiksinformation som bara finns tillgänglig inom ICA-koncernen. Dessutom ledde projektet till att verksamheten och IT kom närmare varandra, vilket var en förutsättning för ett lyckat projekt.

Leverans: En företagsbank för handlare av handlare som mötte verksamhetens behov.
Avega Groups roll: Huvudprojektledare.
Teknik: PPS, Lean, Agile, NPAP, Project Management Business, Project Steering.

En driven, strukturerad projektledare med erfarenhet av både liknande projekt och ICA-koncernen har varit avgörande för ett framgångsrikt projekt.

Andreas Montelius,
chef företagsaffärer på ICA Banken

Dela

Molnlösning hjälper BookBeat att göra böcker tillgängliga för alla - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Molnlösning hjälper BookBeat att göra böcker tillgängliga för alla

Läs kundcase