Kundcase

Utbildning och nya arbetssätt i Microsoft 365 lyfter SAS

Utbildning och nya arbetssätt i Microsoft 365 lyfter SAS - - Avega Group AB

Ett team från Avega hjälper SAS att skapa verksamhetsnytta av sin tekniska Microsoft 365-investering.

Avega jobbar nära SAS med fokus på att skapa förståelse och kunskap om de möjligheter Microsoft 365 erbjuder och hur dessa kan nyttjas på bästa sätt för att skapa nytta i SAS olika verksamhetsdelar. Detta görs genom: generell medarbetarutbildning, specifik super user-utbildning, verksamhetspiloter (testning), uppföljning av användning samt rådgivning.

Syftet med Modern Workplace Adoption-initiativet är att omvandla införandet av en teknisk plattform till nytta i den dagliga verksamheten. Rent praktiskt görs detta genom att alla anställda erbjuds utbildning i hur funktionerna i Microsoft 365 används på bästa sätt men också genom att skapa förståelse för varför Microsoft 365 ska användas, dvs vilka vinster som kan göras på individ-, grupp- och företagsnivå.

Investering i teknisk plattform ökade inte produktiviteten

SAS hade investerat i Microsoft 365 som teknisk plattform men användandet var lågt. Detta berodde bland annat på att kunskapen om vad Microsoft 365 är och vilka fördelar det ger var låg hos både ledare och anställda. Dessutom fanns ett behov av att skapa förutsättningar för att göra det enklare att samarbeta och dela information, dokument, erfarenheter och kunskap för att göra det dagliga arbetet enklare – och mer produktivt. För att adressera dessa frågor startades initiativet Make Work Easier.

Nya arbetssätt ökar effektiviteten och ger nöjda medarbetare

Avegas Modern Workplace Adoption-paket kopplades ihop med Make Work Easier-initiativet. På så sätt skapades ett sammanhang där ett förändrat arbetssätt, som möjliggörs av en teknisk plattform, blir en naturlig del av ett strategiskt initiativ för att öka effektiviteten utan att arbeta hårdare, i syfte att skapa nöjda medarbetare.

Utvärderingar visar att majoriteten av SAS medarbetare tycker att de fått bra utbildning i varför och hur Microsoft 365 ska användas på bästa sätt. Genomsnittligt betyg på utbildningarna ger betyget 4 av 5. Verksamhetspiloterna har hittills skapat en ny process för när flygpersonal behöver ändra i sina scheman. Mätningar på användningen hittills visar en konstant uppgång – trots att alla användare ännu inte fått tillgång till alla funktioner i Microsoft 365.

”Vi har länge sett behovet av att kunna arbeta effektivare och få till ett ökat samarbete. När vi valde att satsa på Microsoft 365 förstod vi tidigt i processen att vi inte kunde driva det som ett klassiskt IT-projekt. Vi insåg att vi behövde få med hela verksamheten, alla anställda som jobbar med tekniken dagligen. Avega Group förstod våra behov och kunde erbjuda oss ett upplägg med en paketering som gjorde detta möjligt. På knappt ett år har vi gett en stor del av alla kontorsanställda en initial kunskap om hur man använder Microsoft 365 och dessutom testat hur tekniken konkret kan stötta det dagliga arbetet. Nu planerar vi aktiviteter för kommande år tillsammans med Avega.”

Göran Wendelius, Service Manager för Digital Workplace.

”Med fokus på medarbetarnas förutsättningar och behov – inte teknik – hjälper Avega oss att skapa en förståelse för både hur och varför Microsoft 365 är ett bra stöd. ’What’s in it for me’ blir tydligt.”

Karin Benckert, Head of Internal Digital Communication.

Leverans: Modern Workplace Adoption-paketet som omfattar utbildning, verksamhetspiloter, mätning, rådgivning och governance-rekommendationer rörande Microsoft Office 365
Avegas roll: Förändringsledare, projektledare, utbildare, rådgivare, lösningsarkitekt.
Teknik: Microsoft 365

 

Vill du veta mer kontakta

Dela

Innovation och kreativitet med bibehållen kontroll med Power Platform Governance - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Coor

Innovation och kreativitet med bibehållen kontroll med Power Platform Governance

Läs kundcase