Kundcase

Strukturkapital och kompetens skapar förutsättningar för framgångsrikt GDPR-projekt på Naturskyddsföreningen

Strukturkapital och kompetens skapar förutsättningar för framgångsrikt GDPR-projekt på Naturskyddsföreningen - - Avega Group AB

Strukturkapital och kompetens skapar förutsättningar för framgångsrikt GDPR-projekt på Naturskyddsföreningen

Avega har haft äran att hjälpa Naturskyddsföreningen i deras väg mot efterlevnad av Dataskyddslagen (GDPR). Dataskyddslagen är den lagstiftning som ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på bland annat Naturskyddsföreningen i deras hantering av personuppgifter.

Avegas tillträde blev en nystart av projektet som tidigare stannat av. Den huvudsakliga uppgiften var att strukturera föreningens arbete med Dataskyddslagen och definiera en plan för projektets framfart. Avega agerade projektledare där Naturskyddsföreningen fick hjälp att definiera det nya projektet, förankra projektet hos ledning och styrgrupp, sätta upp en detaljerad plan för fortsatt arbete och skapa förutsättningar för att intern projektledare skulle ta över projektet för framgångsrik fortsättning.

Dialog och kunskap om regelverket ledde till detaljerad projektplan

De främsta utmaningarna var att strukturera arbetet med Dataskyddslagen hos Naturskyddsföreningen och ta till vara på tidigare genomfört arbete, samt att identifiera tidigare slutsatser som kunde vara viktig input till det nystartade projektet.

För att lyckas ta till vara på viktig input från det arbete som redan påbörjats krävdes dialoger med nyckelpersoner från tidigare projekt. Baserat på information från nyckelpersoner och kunskap om regelverket skapades en detaljerad plan av Avega. Den detaljerade planen har sedan fungerat som ett verktyg för den interna projektledaren.

Strukturkapital och vägledning skapade förutsättningar för att lyckas

För att skapa förutsättningar för den interna projektledaren att lyckas har strukturkapital skapats av Avega för att löpande hantera och följa de krav som ställs i Dataskyddslagen. Bland annat har Avega bidragit med behandlingsregister, kommunikationsplan och utbildning av personal. Det levererade materialet är en viktig del för att påvisa efterlevnad vid eventuell granskning av tillsynsmyndighet. Avega har även, efter överlämning av projektplan och strukturkapital, varit med och stöttat projektet i workshops för att diskutera utmaningar i projektet och för att säkerställa projektets framfart.

 

”Konsulterna från Avega kom in i vårt GDPR-projekt i ett läge där vi kört fast och behövde både resurser och specialistkompetens. Med expertis, professionalism och ett otroligt engagemang hjälpte de oss att se helheten och delarna för att sedan effektivt driva projektet mot mål. Vi har nu ett välfungerande projekt in-house som vi delvis kan tacka Avega för. De kom in, levererade och är nu standby för att supporta oss vid behov projektet ut. Det känns tryggt.”

Nora Fenlin, Medlems- och givarservice, Naturskyddsföreningen.

 

Leverans: Projektledning och planering i initial projektfas för efterlevnad av Dataskyddslagen (GDPR).

Avegas roll: Projektledare, coachning till intern projektledare inom ämnet.

Teknik: Kontinuerlig dialog med föreningen för att arbeta fram en plan som passar deras verksamhet.

 

Dela

Avega stöttar Sveaskog i strategiskt vägval - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Sveaskog

Avega stöttar Sveaskog i strategiskt vägval

Läs kundcase