Kundcase

Smidigare schemaändringar på SAS med PowerApps och Power Automate

Smidigare schemaändringar på SAS med PowerApps och Power Automate - - Avega Group AB

30SAS önskade underlätta processen för flygpersonal att registrera sina schema-ändringar. Genom att bygga en lösning i PowerApps och Power Automate skapade Avega en modern, mobil lösning som minskade administrationen och skapade ett snabbare ärendeflöde. Lösningen ger medarbetare utan egen dator, firstlineworkers, möjlighet att enkelt registrera sina schemaändringar via mobilen.

Efter att SAS infört Microsoft 365 önskade man att identifiera och implementera nya lösningar och arbetssätt som kan utnyttja de möjligheter som Microsoft 365 erbjuder. Ett förbättringsområde som upptäcktes var registrering och hantering av flygpersonalens schemaändringar som byggde på en gammal, omodern lösning där ärenden ofta hamnade fel.

Trög process och hög felmarginal vid registrering av schemaändringar

Tidigare ärendehanteringslösning för att registrera schemaändringar krävde tillgång till dator och SAS nätverk, och flygpersonalen kunde inte själva registrera en ändring utan var tvungna att vända sig till sin manager. Detta orsakade en trög process och onödigt hög arbetsbelastning på vissa nyckelpersoner. Ärendet skickades inte till rätt avdelning per automatik, utan många ärenden hamnade fel och måste manuellt skickas vidare. Ingen möjlighet fanns heller till feedback på ett ärende, och eventuell dialog kring ärendet hamnade utanför systemet och blev därmed inte spårbar.

PowerApps och Power Automate ger en modern digital lösning för slutanvändare

Då SAS redan investerat i Microsoft 365 låg det nära till hands att titta på om plattformen erbjöd befintlig funktionalitet som kunde matcha behoven. Önskemålen var en modern lösning för slutanvändare som minskade ledtiderna mellan lagt ärende och avslutat ärende, samt att minska antalet ärenden som hamnade hos fel avdelning. Lösningen skulle vara mobil och kunna användas av flygpersonalen, deras managers samt anställda på Crew Planning som hanterar schemaändringarna. Genom PowerApps skapades en app som pushades ut till de berörda slutanvändarnas iPads. En motsvarande PowerApp-lösning användes för att skapa en desktop-version för managers och Crew Planning.

Designen är mycket enklare, vilket gör det användarvänligt. Förut hamnade ärendena ofta fel. Nu fungerar styrningen och alla ärenden hamnar på rätt avdelning. Användarna är supernöjda. Säger Pasi Pohjoisaho – Crew Optimization Specialist

Leverans: En PowerApps app för firstline-medarbetare samt en desktop-lösning för crew planning och managers byggd på SharePoint
Avegas roll: Lösningsarkitekt, utvecklare, rådgivare.
Teknik: Microsoft 365, SharePoint Online, PowerApps, Power Automate.

Vill du veta mer kontakta

Dela

DW-expertis bidrar till Nordeas IFRS 9-leverans - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Nordea

DW-expertis bidrar till Nordeas IFRS 9-leverans

Läs kundcase