Kundcase

Ny orderprocess

Företaget kom från en historik av uppköp och hade ett diversifierat IT landskap. Kritiska processer var traditionellt lokala vilket innebar att möjliga synergier inte utnyttjades.

En av företagets huvudprocesser återfanns inom försäljningprocessen. För att vinna konkurrensfördelar ville kunden gå till en situation med mycket hög andel korrekta ordrar. Det fanns ett antal viktiga frågor som behövde lösas:

  • Hur kan vi utforma en tillgänglighetskontroll (ATP) med kontroll av såväl dynamiska saldon och allokerade kvantiteter i realtid?
  • Vilken kundnytta uppnås om sökning sker från flera möjliga utskeppningspunkter?
  • Hur kan orderplanering göras på orderradsnivå i realtid med styrning utifrån inparametrar såsom transport- och distributionssituation?
  • Hur ska integration av SAP-lösningen göras till egenutvecklade applikationer på bästa sätt?
  • Hur säkerställs att indata blir tillförlitligt?
  • På vilka sätt ska orderläggning och riktighet mätas för att representera verklig kundnytta och samtidigt kunna fungera som styrparameter för säljarna?

Våra konsulter deltog i arbetet att tillsammans definiera de nya processerna. Eftersom många av processerna var helt nya, genomfördes design- och lösningsarbetet på ett iterativt sätt. På så sätt kunde projektets progress kontinuerligt verifieras och beslut kunde tas kontinuerligt.

En viktig framgångsfaktor låg i att säkerställa att indata i form av lagersaldo, ordrar etc kunde hämtas från de externa system system som fanns i den befintliga IT-miljön. För att kunna hantera detta på bästa sätt användes tillgänglighetkontrollen ”Global ATP” i SAP APO (Advanced Planning and Optimization). Denna funktion gjorde det möjligt att kombinera data från lokala system med data som fanns i SAP på ett lämpligt sätt. Orderplanering i realtid baserat på olika inparametrar var en annan funktion som gjorde att denna lösning passade väl.

För orderläggning valdes SAP ERP som applikation eftersom logistik- och planeringsprocesserna var nyckelprocesser i orderläggningen. Med SAP ERP fanns den efterfrågade informationen tillgänglig.

Eftersom företaget administrerar ett mycket stort antal orderrader varje dag togs även hänsyn till snabbhet och effektivitet att lägga och underhålla varje order. Varje sekund som kunde frigöras för arbete innebar en möjlig intäktsökning.

Våra konsulter kunde genom att kombinera branscherfarenhet och kunskaper inom SAP Business Suite hjälpa till att ta fram en lösning som effektiviserade kundens orderprocess.

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

SAS

Smidigare schemaändringar på SAS med PowerApps och Power Automate

Läs kundcase