Kundcase

Nordea – rätt förutsättningar för framgångsrik off-shoring

29Efter vistelsen i Indien sammanställde Avega sina erfarenheter och delgav den svenska organisationen. Detta har skapat en ökad förståelse för förutsättningarna i Indien och säkerställt rätt förväntningsgrad.

Uppdrag

Portfolio & Advisory Solutions är en del inom Nordea Private Banking och tillhandahåller applikationer som stödjer rådgivaren i sitt arbete med bankens mest förmögna kunder. Nordea har lång erfarenhet av off-shoring och kan påvisa vinster med detta arbetssätt. Private Banking hade sedan tidigare en supportorganisation i Indien och efter ett centralt beslut om att all systemtestning skulle ske i Indien stod man inför uppgiften att utöka samarbetet ytterligare. Avega fick rollen att etablera ett indiskt team för systemtester. Man skulle även strukturera Portfolio & Advisory Solutions samarbete med teamet, bistå vid implementeringen av de nya rutinerna samt påbörja arbetet med automatisering av funktionella regressionstester.

Utmaning

Eftersom Private Bankings projekt drivs alltmer agilt var en del av uppdraget för Avega att anpassa Nordeas teststrategi, byggd på V-modellen, till agil testning med tätare releaser. En central uppgift för Avega blev att inkludera alla berörda i skapandet av de nya rutinerna för på så vis etablera den nya processen. För att skapa delaktighet i utformningen av nya arbetssätt arbetade Avega tillsammans med affärssidan och utvecklingsteamen i ett flertal workshopar för att skapa roll- och processbeskrivningar. De svenska testare som tidigare bistått teamen skulle lämna Nordea och det gällde att snabbt få till stånd en interimlösning som säkerställde bibehållen kvalitet i väntan på att det indiska teamet skulle etableras. De nya rollerna implementerades i ett pilotprojekt där Avega hade rollen som kvalitetsansvarig. Därefter justerades processen och rollerna för att successivt implementeras i övriga projekt.

Att anställa på individbasis i Indien var viktigt för Nordea, då detta har visat sig vara en framgångsfaktor för off-shoring. Avega bistod i rekryteringen och fortsatte sedan på plats i Indien med samarbetsövningar samt med att öka förståelsen för vad kunden verkligen efterfrågade. Avega utbildade det indiska teamet i Nordeas teststrategi och genomförde övningar för förbättrad kommunikation.

Resultat

Under tiden i Indien kunde Avega lämna över huvudansvaret för test till den nya testledaren på plats. Avega bistod därefter vid implementeringen och den kontinuerliga förbättringen av processen samtidigt som det indiska teamet växte sig allt starkare i sin uppgift. Efter avslutat uppdrag är det indiska teamet självgående och har fått uppskattning för sitt arbete. Systemtestning och kontinuerlig förbättring av denna sker idag helt och hållet från Indien och de interimsroller som satts upp är på väg att fasas ut.

Efter vistelsen i Indien sammanställde Avega sina erfarenheter och delgav den svenska organisationen. Detta har skapat en ökad förståelse för förutsättningarna i Indien och säkerställt rätt förväntningsgrad. Automatiseringen har medfört att regressionstestning kunnat kortas från fem arbetsdagar till tre timmar. Detta har möjliggjort för utvecklingsteamen att genomföra ett fullständigt regressionstest varje vecka. Processen används av alla utvecklingsteam inom Portfolio & Advisory Solution och affärssidan säger sig märka en ökad kvalitet av den kod som levereras.

Vill du veta mer kontakta

Dela

Nästa kundcase

SJ

SJ – Ökad affärsnytta och färre system med konsoliderad Business Intelligence-lösning

Läs kundcase