Kundcase

Molnlösning hjälper BookBeat att göra böcker tillgängliga för alla

Molnlösning hjälper BookBeat att göra böcker tillgängliga för alla - - Avega Group AB

Molnlösning hjälper BookBeat att göra böcker tillgängliga för alla

BookBeat fick 2015 i uppdrag av förlagshuset Bonnier Books att skapa och driva marknadens bästa tjänst för digitala böcker. Ambitionen är att göra böcker tillgängliga för fler i en allt mer digital värld. Rätt berättelse aldrig ska vara mer än en knapptryckning bort. Avega hjälper BookBeat att utveckla sin e-handel samt sina e-boks- och ljudbokstjänster genom att tillföra specialistkompetens inom systemutveckling och därmed stärka BookBeats eget utvecklarteam.

För att uppfylla ambitionen behöver BookBeat ha en teknisk lösning i framkant med tydligt fokus på användaren. Tjänsten behöver kunna hantera många användare och ett högt tryck utan att bli långsam. Dessutom behöver nya tjänster kunna utvecklas snabbt. Genom att tillföra specialistkompetens inom systemutveckling har Avega höjt nivån i BookBeats redan tekniktunga utvecklingsteam.

Molnlösningar ger snabbare tjänst och hållbar lagringsmodell

Avega har stor erfarenhet av såväl testdriven utveckling som Micro-services och Message Driven Architecture och kom därför igång snabbt med utveckling och kompetensöverföring till BookBeats utvecklare. Avega har även bidragit med värdefull kompetens kring utnyttjande av molntjänster. Idag används till exempel Azure Append Blob Storage för snabbare och mer kostnadseffektiv lagring av data/progresser. Detta öppnar för realtidsdata och en hållbar lagringsmodell. Dessutom sker till exempel hantering av ljudfiler i Azure, vilket är mycket kraftfullt.

Moderna teknikval och kompetensöverföring ger ökad effektivitet och högre kvalitet

Avega har bistått med utvecklingskompetens gällande bl.a C#, ASP.NET, ASP.NET WEB API, Azure, Git, MSSQL, Teamcity, TDD, Topshelf och arbetar aktivt med att driva moderna teknikval. Dessutom har en kontinuerlig kompetensöverföring skett till BookBeats eget utvecklingsteam, vilket bäddar för ökad effektivitet och högre kvalitet framåt.

Leverans: Stark utvecklarkompetens med hög förmåga att agera mentor åt andra utvecklare i en redan tekniktung organisation.
Avega Groups roll: Stark utvecklingskompetens.
Teknik: C#, ASP.NET, ASP.NET WEB API, Azure, Git, MSSQL, Teamcity, TDD, Topshelf, JavaScript och Node.js

Dela

Strukturkapital och kompetens skapar förutsättningar för framgångsrikt GDPR-projekt på Naturskyddsföreningen - - Avega Group AB

Nästa kundcase

Strukturkapital och kompetens skapar förutsättningar för framgångsrikt GDPR-projekt på Naturskyddsföreningen

Läs kundcase